SC3 VT 2020

Från vänster

Nina Ronnby, Ebba Gren, Frida af Schultén, My Backlund, Ebba Karlsson, Klara Bremberg, Frida Guttke, Björn Sjöquist (pedagog)