SC3 HT 2023

Studerande på Skara Skolscen

Övre raden

Hussein Akbari, Erika Samuelson, Moa Rolfsdotter, Freja Ström, Nora Fuchs

Mellersta raden

Vilhelm Westin, Hanna Andersson, Siri Nobel, Cajsa Rönnebring, Nina-Jane Jacobson

Nedre raden

Filippa Lindeskog, Cornelia Enegård