SC3 HT 2021

Övre raden

Ellen Linder, Dahlia Momiyama, Elesine Nauclér, Edgar Lindblom, Nora Olsson-Gärd, Emilie Äärlaht

Nedre raden

Molly Larsson Andrén, Miranda Eriksson Thulstrup, Mathilde Skotte, Filip Egelrud (frånvarande), Jonatan Wedberg Kilnäs, Felicia Sjöström Nilsson