SC3 HT 2015

Bakre raden

Emil Dahlberg, Gabriel Brattgård, Amanda Lindberg, Emma Lindberg, Markus Hedbys, Tony Vepsä

Främre raden

Isabelle Nilsson, Ida Myhrman, Eila Boholm, Julia Dehnish, Teodor Olsson, Anna Hemström, Margareta Johansson (pedagog)