Björn Sjöquist

Tillförordnad skolchef och lärare i Scenframställning med flera kurser

Utbildad skådespelare vid Teaterhögskolan i Göteborg 1986-89. Har gått flera fortbildningskurser bl.a. i fridans, kroppsmedvetenhet och mask i Göteborg, Stockholm, NewYork och London. Jobbat som skådespelare, koreograf, musiker och regissör vid bl.a. Borås Stadsteater, Angeredsteatern, Örebro länsteater, RIksteatern mfl. Arbetat som pedagog på gymnasiet och kursverksamhet 15 år

Björn Sjöquist


Mejla Björn Sjöquist bjorn.sjoquist@folkuniversitetet.se