Felicia Hjort Liedman

Senast ändrad

Tidigare studerande på LKD 2021/2023. Studerar nu kandidat i fri konst vid Kunstakademiet i Trondheim (KiT).

Intervju våren 2024. 

Varför sökte du dit?
Initialt så handlade det bara om att jag sökte alla konsthögskolor i Sverige och Norge, Kungliga i Köpenhamn och konstuniversitetet i Helsingfors. Det är hög konkurrens på platserna på konsthögskolorna, och jag ville öka chanserna. Sen under processen med intervjuer och så inser man att olika skolor passar en mer eller mindre bra. KiT har mycket fokus på samtal, vilket är viktigt för mig. Det är också en väldigt öppen skola som uppmuntrar att man experimenterar och testar olika sätt att arbeta på. Här finns en fin blandning av konstnärligt uttryck och intresseområden!

Berätta om hur du arbetade med arbetsproverna och intervjun.
Jag började arbeta mer intensivt för ansökningarna under mitt andra år på LKD. Jag sökte under första året också, men var inte redo då. Jag hade en relativt tydlig, men bred, tematik som jag ville arbeta kring och tillät mig skissa och skapa utan att tänka för mycket på den slutgiltiga produkten. Jag bollade idéer och tankar med klasskompisar och lärare. En av de viktigaste sakerna jag lärde mig på LKD var vikten av processen. Processen, processen, processen! Det hjälpte mig mycket under ansökningsperioden. Jag gick vidare på til intervjuer och arbetsprover i Norge och Helsingfors. Intervjuer och arbetsprover är anspända och nervösa. I efterhand önskar jag att jag hade förberett mig mer inför intervjuerna. Det var först på den sista, som var till KiT, som jag kände mig självsäker och tydlig i mina svar. I efterhand så önskar jag också att jag tidigare hade förstått att det handlar om att hitta en skola som kan ge en något, snarare än att man ska leka tupp inför olika skolor. Man ska inte försöka säga vad skolorna vill höra, utan vad som är rätt för ens eget arbete. Det hade gjort processen mycket mindre känslosam om jag förstått det tidigare.

Berätta om vad du arbetar med idag. Vilka tekniker och medier du använder. Vad är det som inspirerar dig.
Jag arbetar främst med måleri och textila skulpturer just nu. Material och hantverk har blivit viktigt för mig. Materialen i sig själva är en stor inspirationskälla. Jag är en loppisråtta som älskar att titta på färger och former och olika strukturer i olika föremål och material. Jag arbetar överlag med kroppen som fokuspunkt. Den är på många sätt politisk, och det har alltid drivit mig. Så jag jobbar med ett samspel mellan material och kroppen, form och politik.

Hur var det att studera på LKD? Ge gärna exempel på något/några områden som du utvecklats inom.
Jag trivdes väldigt bra på LKD. Under första året fick vi testa på massa olika tekniker och projekt. Bokbinderi, textiltryck och kolprojektet är de som gjorde störst intryck på mig, och som jag har med mig och använder i mitt konstnärliga arbete idag. Under andra året blev vår klass mer sammansvetsad. Vi fick arbeta mer fritt och kunde bolla idéer anpassat efter varandras inriktningar och intressen. Dev var otroligt fint och givande. Man lärde känna varandra och sig själv. Jag utvecklades i min förståelse av min konstnärliga process och uttryck. Lärarna var otroligt engagerade och gav så mycket av sin energi.

Har du något tips till de nya LKD studerande som börjar till hösten?
Ta vara på kunskapen runt dig! Prata med lärare och klasskompisar och vrid och vänd. Det finns otroligt många spännande perspektiv och tankar, men man måste också visa själv att man är intresserad. Var öppen för de olika projekten. Försök att se hur du kan vrida på dem så att de passar dina egna intresseområden, då blir de ännu roligare och du får ut mer av dem.