Vi slutar på topp!

Ta del av elevernas verk och texter i sista numret av KV-bladet, KV Konstskolas egen skoltidning.

I höstas fick KV Konstskola en egen skoltidning. Redaktionen bestod av KG-eleverna Tekla Svensson och Maja Eriksson. Under året har det utkommit åtta nummer med spännande teman som skräck, serier och klimatet.

Sista numret heter Vi slutar på topp och i den presenterar några elever sina verk och texter. Till exempel kan du läsa om en En alternativ Berlinresa, texten I morgon är allt borta, som handlar om ett bröllop som iscensattes i Nordstan och dikten Parasit, ett samtal med en stekel.

Mycket nöje!