May you live in interesting times

Bläddra i KOF-elevernas examenskatalog 2020.

MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES

Så hette Venedigs 58:e konstbiennal som öppnade 2019. Utbildningen KOF (Konstnärlig fördjupning) på KV Konstskola åkte till Venedig och biennalen på sin skolresa, i början av läsåret. Ingen kunde då ana hur intressanta tiderna skulle bli.

I slutet av mars 2020 stängde KV sina lokaler, precis som andra konstskolor i regionen, och undervisningen fortsatte på distans. Den planerade årliga och vårliga examensutställningen på Frölunda kulturhus – ett mångårigt samarbete – ställdes in.

Men de kreativa processerna fortsatte. Möjligen försköts elevernas fokus. Utställningen brukar ha just Frölunda som ämne, som tema, Frölunda i alla dess aspekter, sociala, rumsliga, Frölunda som en representativ flisa av världen i stort. Men det är svårt att säga något gene­rellt om förskjutningen: någon åkte hem till sin hemort och började att arbeta i och med landskapet, platsen, tingen. Någon klättrade på väggarna men kom ner på golvet och kanske in i sig själv igen. Ytterligare någon stångade pan­nan mot tekniska problem som för ett tag överskuggade de konstnärliga – samtidigt som lärarna stångades med distansundervisningens tek­niska problem. Men kanske än mer med känslan av okroppslig distans. Oavsett medium är konst bland mycket annat materia, rum, kropp, närvaro. Detsamma kan sägas om den så kallade pedagogiken. Om givandet och tagandet. Om utbytet av tankar, åsikter, intryck.

Nu blickar vi framåt istället. Det låter som gam­mal och sliten retorik, men kanske mindre nu än tidigare: den ”framtid” som vi inte längre tror på – sägs det – återuppstår när framtidsperspektiven blir konkreta. När samhället öppnar igen. När vi kan träffas igen. När skolan öppnar för nästa läsår. Och nästa. Och nästa. Då kommer dessa konstnärer att vara någon annanstans, på andra utbildningar, på resa, i yrkeslivet, vem vet. Ändå hoppas jag att vi kommer att träffa dem igen. Några inom konst-och kulturlivet, andra kanske i helt andra sammanhang.

Men just nu träffar vi dem på de följande sid­orna i denna publikation: Matilda Andersson, Hampus Classon, Eline Gustafsson, Johannes Ingmår, Malin Kylander, Robert Jacobson, Elisabet Landin, Frida Rådlund, Maja Lindgren, Amanda Unenge, Tim Sandström, Josefine Stiland och Henrik Wejfeldt.

Mikael Olofsson
Lärare i konsthistoria och teori