Gertrud Olsson

Arkitekt och forskare, Arkitekturhistoria

Undervisar i arkitekturhistoria och föreläser om färg, ljus och translucens

Mina ämnen handlar om:

Arkitekturhistoria handlar om förhållandet mellan tiden och det byggda. Plats och geografi är avgörande. Kursen gör historiska nedslag från antiken till modernismen. I varje epok studeras byggnadstyp, konstruktion och material, karaktär och uttryck. Korsbefruktningar mellan olika kulturer och länder diskuteras även bortom Europa och USA. De historiska utblickarna är avgörande för att förstå vår samtid. Färg och ljus är centralt för den nya visuella kultur som växer fram under den tidiga modernismen. Alltjämt är färgen och ljuset självklara komponenter i rummet men samtidigt subtila till sin karaktär.

Kort beskrivning av mig:

Jag är utbildad inredningsarkitekt på Konstfack och har min forskarutbildning på KTH Arkitekturskolan med doktorsavhandlingen The Visible and the Invisible (2009). Min undervisning handlar om färg och ljus med koppling till arkitektur och rum, kakel och mosaik, perception, världsarkitektur, designteori, arkitekturhistoria och uppsatsskrivning. Dessa ämnen belyser arkitekturen från detaljen i den lilla skalan till det fullskaliga urbana sammanhanget. Som praktiserande arkitekt är jag främst verksam som utställningsformgivare.

Lärarbild Gertrud Olsson

Gertrud Olsson