Ansökan till arkitekturutbildningen

Ansökan till läsåret HT21/VT22 öppnar 20 januari 2021. Sista ansökningsdag är 18 maj 2021. Du är välkommen att göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig när det är dags att söka till nästa utbildningsomgång.

modell trapphus


Behörighetskrav

Sökande ska ha genomgått svensk gymnasieutbildning eller motsvarande utländsk utbildning och ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Lägsta ålder för sökande till Arkitekturskolan STHLM är 18 år. Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart arbetsprov och personligt brev.

Läs mer

Urval och arbetsprover

Utbildningen vänder sig till dig som har ett fördjupat intresse för arkitektur därför ber vi dig att skicka in ett arbetsprov samt ett personligt brev. En antagningsgrupp går igenom alla arbetsprover och värderar individuellt uttryck/formspråk och förmåga till kreativa lösningar. När vi ser dina arbetsprover letar vi inte efter en färdig arkitekt utan efter en nyfikenhet och en vilja att utvecklas. Vi antar varje år 24 ansökande till utbildningen.

Du ansöker med:
1. Gymnasiebetyg

Kopia av betygsdokument ska bifogas med ansökan. Betyg från utlandet ska valideras hos UHR före ansökan. Betyget bifogas i ansökan som PDF eller JPG.

2. Behörighet utan betygsdokument

Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart praktiskt arbetsprov och personligt brev.

3. Praktiskt arbetsprov

En teckning av en plats eller ett rum. Teckna en svart/vit bild (till exempel i blyerts, kol eller tusch) av en plats eller ett rum. Obs! Använd varken dator eller linjal och gör en illustration, inte en ritning. Arbetsprovet bifogas i ansökan som PDF eller JPG.

4. Personligt brev

Skriv ett brev om max 2000 tecken. Berätta i ditt brev om:
- Dig själv och din teckning.
- Dina erfarenheter av arkitektur.
- Varför du vill gå den här utbildningen.
- Var du tror att du befinner dig om tre år.

Det personliga brevet bifogas i ansökan som PDF.

Avgift och finansiering

Utbildningen har en avgift på 32 000 kr varav 2 000 kr är en administrativ avgift. Merkostnadslån kan sökas från CSN. I avgiften ingår enklare förbrukningsmaterial. Utöver detta tillkommer kostnader för eget arbetsmaterial om cirka 3 000 kr.

Observera att vi skickar faktura på den adminstrativa avgiften endast till de som blivit antagna till utbildningen (de som har reservplatser får ingen faktura förrän de blivit antagna).

Information om CSN

Kvoten hos CSN för denna utbildning är A3, som normalt är avsedd för studier på gymnasienivå. Utbildningen är dock på eftergymnasial nivå till sitt innehåll, det är bara studiemedelskvoten som är på gymnasienivå.

1. När du blivit antagen till utbildningen använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning för att söka studiemedel från CSN. Det behövs inget personligt intyg utan det går bra att använda antagningsbeskedet från Yh-antagning i ansökan om studiemedel och merkostnadslån hos CSN. På CSNs hemsida står det att det krävs ett personligt intyg på kostnaden för undervisningsavgiften men det gäller ej för våra Konst- och kulturutbildningar.

Den totala utbildningsavgiften om 32 000 kr per läsår delas upp och debiteras terminsvis. Fakturan skickas ut två veckor efter terminsstart på respektive termin.
Läsåret 2020-2021 pågår mellan 2020-08-31 och 2021-06-04

2. Beslutet om studiemedel mailas till dig i form av en pdf. Beviljas du studiemedel finns det i denna pdf en studieförsäkran som du behöver skriva ut och ta med till skolan första skoldagen eller så snart du får ditt beslut från CSN. Denna blankett signeras av skoladministrationen och du skickar den sedan påskriven till CSN. Först när CSN får denna signerade blankett betalas ditt beviljade studiemedel ut.

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via
skoladmin@folkuniversitetet.se eller 08-789 42 00.