Cassandra Macchiavelli

Inredningsarkitekt

Cassandra Lorca Macchiavelli är inredningsarkitekt utbildad på Konstfack och arbetar som projektledare, inredningsarkitekt och handledare. Cassandra arbetar projektbaserat och utforskar metoder för större förståelse och perspektiv kring hur arkitekturen vi omges av påverkar oss. Cassandra har jobbat med flera uppdrag i samarbete med Stadsdelsförvaltningen Skärholmen och andra stadsdelar.

Cassandra Lorca Macchiavelli, gästlärare på Arkitekturskolan STHLM

Cassandra Macchiavelli