”Nu vågar jag lita på min egen förmåga.”

Senast ändrad

Samuel Löfgren går andra terminen på arkitekturutbildningen och trivs som fisken i vattnet. Han känner att han har utvecklats mycket på kort tid, och tycker att kombinationen av teoretiska lektioner och praktiska uppgifter är perfekt. Det viktigaste han har lärt sig är att våga tro på sin egen förmåga och skapandeprocess.

Samuel Löfgren, studerande arkitekturutbildningen Arkitekturskolan STHLM

Samuel Löfgren har alltid varit intresserad av färg och form, men även av teknik och naturvetenskap. Innan han sökte till Arkitekturskolan gick han en teknisk gymnasieutbildning med inriktning mot design. Där fick han utveckla sin kreativa förmåga och lära sig om designprocessen – hur produkters form hänger ihop med deras funktion.

Varför valde du att söka till arkitekturutbildningen på Arkitekturskolan?

– Efter gymnasiet ville jag söka en utbildning där jag kunde fortsätta att utveckla min kreativa förmåga. Jag sökte därför till Arkitekturskolan med sikte på att i framtiden studera arkitektur på högskolenivå. Klivet från gymnasiet till universitetet kändes lite för stort och därför blev Arkitekturskolan en passande övergång.

Vad är roligast med det du gör?

– Att jag har fått lära mig mer om arkitektur och ämnets alla olika aspekter. Utbildningen är otroligt lärorik och jag känner att jag har utvecklats jättemycket på kort tid. Det är extra kul att allt arbete sker i nära samverkan med arbetslivet, andra skolor, lärare och kurskamrater.

– Genom att hela tiden få se vad alla andra gör får man inspiration till att vidareutveckla sitt eget arbete. Dessutom tycker jag om upplägget som varvar teoretiska lektioner med praktiska uppgifter som modellbygge, ritning och teckning.

Vad är det viktigaste du tar med dig från utbildningen?

– Att våga tro på mig själv, min förmåga och min egen skapandeprocess. I början av varje ny uppgift kan det kännas svårt att ta sig vidare, vilket gör att man lätt kör fast.

– Om man i stället litar på sin egen process genom att skissa vidare, tänka om och inte glömma essensen med uppgiften, tror jag att man alltid tar sig i rätt riktning. Det är något jag har lärt mig under utbildningens gång och som jag kommer ha stor nytta av i framtiden.

Har du några tips till blivande studerande på Arkitekturskolan?

– Mitt tips till framtida studerande på arkitekturutbildningen är att alltid vara på plats i skolan. Det ger mycket att få återkoppling från andra kamrater på kursen och att bolla med lärarna om vad som är bra med ens arbeten och hur det kan utvecklas.

– Ett annat tips är att våga vara nyfiken. Försök inte att göra uppgifter bara för att producera material utan skapa något som du själv tror på och som blir värdefullt för dig.

Vad har du för framtidsplaner och drömmar?

– I framtiden vill jag studera på Arkitektprogrammet på KTH. Det hade även varit kul att läsa något år utomlands. Efter utbildningen på högskolan vill jag börja jobba som arkitekt på ett kontor. Drömmen är att starta eget.