Året på Arkitekturskolan förberedde för studier på Bergen Arkitekthøgskole i Norge

Senast ändrad

Förra våren gick Rebecca Tesfa, 25 år, ut Arkitekturskolan STHLM:s ettåriga arkitekturutbildning. Året på utbildningen gav henne både en klarhet kring vad hon vill med sitt eget skapande och kunskaper i att arbeta processorienterat. Nu studerar hon på arkitekthögskolan i Bergen!

Varför valde du att söka till Arkitekturutbildningen?
När jag jobbade som Visual Merchandiser i en klädbutik upptäckte jag relationen mellan arkitektur och människa. Jag insåg att jag ville lära mig mer om hur arkitekturens utformning påverkar människans livsmiljö och hur den kan bidra till en bättre framtid. Därför sökte jag mig till Arkitekturskolan STHLM.

Vad var det bästa med utbildningen?
Det bästa var betoningen av själva processen. Vi fick möjlighet att experimentera med materialitet, tekniker, arbetsprocesser, men främst tankeprocesser. Jag hade noll års studieerfarenhet av arkitektur innan jag började studierna, men arkitekturutbildningen påminde mig om vikten av mina livserfarenheter. Det var verkligen givande att vi fick arbeta med de kunskaper vi redan satt på̊ och att vi fick lära oss att använda dessa som ett väsentligt verktyg i vårt skapande.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från Arkitekturskolan?
– Arkitekturutbildningen fick mig att reflektera kring hur mina livserfarenheter och värderingar har inflytande på mitt kreativa skapande. Året gav mig en inblick i vad som intresserar mig och vad jag vill med mitt skapande. Utbildningen öppnade mina ögon för hur lite/mycket jag visste om arkitektur, men främst hur mycket mer kunskap det finns för mig att upptäcka.

Har du några tips till blivande studerande på Arkitekturskolan?
Var öppen! Sök förståelse i saker du ännu inte förstår genom att utföra uppgifterna du får. Allting är en process. Det är inte meningen att du ska förstå allt på en gång. Man har nytta av allt, på ett eller annat sätt.

Inkorporera också dina intressen och erfarenheter i ditt skapande och gör det roligt. Jag använder till exempel mer av mitt skrivande i mina processer, medan andra ritar mer.

– Lev ditt liv och ha kul! Engagera dig i det som intresserar dig utanför skolan. Komplettera dina kunskaper med arkitekturen som finns runtomkring dig. Detta kan endast läras genom att upplevas, i din vardag.

Vad har du för framtidsplaner?
– Utöver mina studier på Bergens arkitekthögskola, är mina framtidsplaner att fortsätta lära mig mer om arkitektur i mötet med andra kulturer. Om det är någonting som jag har lärt mig på Arkitekturskolan, så är det att arkitekturen jag intresserar mig för redan finns i min vardag.