Du lär dig mycket på kort tid

Senast ändrad

Liv Drougge, 21 år, sökte till Produktdesign för att bygga en portfolio och för att få en känsla för hur det är att jobba som industridesigner. Nu är hon halvvägs in i utbildningen och är förvånad över hur mycket hon lärt sig på bara en termin. I framtiden vill hon plugga industridesign – i Sverige eller utomlands!

Liv Drougge, studerande på Arkitekturskolan STHLM

– Min dröm är att en dag kunna arbeta med produktdesign på olika platser utomlands, för att lära känna olika designspråk och kunna vara med och påverka samhället, säger Liv Drougge.

Varför valde du att söka till Produktdesign?
– Jag började intressera mig för produktdesign när jag insåg hur det kombinerar estetik, funktionalitet, användbarhet och problemlösning, och på så sätt är fundamentalt för både människan och samhället. Jag har också insett att detaljer och saker i mindre skala är något som fascinerar mig.

– På den här utbildningen har jag dessutom användning för mina gymnasiala studier i samhällsvetenskap, och för mitt intresse för färg och form. På grundskolenivå studerade jag på en IB-skola (International Baccalaureate) där vi arbetade mycket med designcykeln. Därför är det väldigt roligt att den nu är närvarande i alla våra projekt på utbildningen!

– Jag går den här utbildningen i syfte att bygga en portfolio samt för att få insikter i hur det kommer att vara att arbeta som industridesigner.

Var det något som överraskade med utbildningen?
 – Under knappt fem månader har vi gjort flera projekt, vilket har gett en bra inblick i hur det är att jobba som industridesigner. Tack vare utbildningens snabba takt, det kreativa sättet att jobba och att det teoretiska materialet appliceras under projektens gång, så har min kunskap utvecklats betydligt mer än vad jag trodde att den skulle göra på så kort tid.

Har du några tips till blivande studerande på Produktdesign?
– Jag rekommenderar alla blivande studerande att hänga med i takten från första projektet så att fokuset kan ligga på det pågående projektet.

Vad är det bästa med utbildningen?
– Oavsett vilken typ av design man är intresserad av kommer denna utbildning att vara till nytta. Eftersom vi utforskar många olika tekniker, program och arbetssätt är det enkelt att dra utbildningen åt det håll man vill och att sedan fördjupa sig efteråt. Du lär dig mycket på kort tid.

Vad har du för framtidsplaner och drömmar?
– Jag är helt inställd på att komma in på en kandidat i industridesign efter den här utbildningen, och det är också därför jag går här. Jag kommer att söka till skolor både i Sverige och utomlands. Min dröm är att en dag kunna arbeta med produktdesign på olika platser utomlands, för att lära känna olika designspråk och kunna vara med och påverka samhället.