Louise Dursjö

Lärare i Contemporary, Jazz, Balett och Barndans

För mig är det underbara med dans att för en stund låta talet upphöra till förmån för kroppsliga uttryck och dansande konversationer. Under mina klasser vill jag inspirera till utforskande, eget skapande och att dansa tillsammans.

Jag är utbildad danspedagog från Stockholms Konstnärliga Högskola med inriktning modern/nutida dans. Dessförinnan gick jag två förberedande år på New Education for Contemporary Dance på Folkhögskolan i Härnösand. Improvisation och teknik är stora intresseområden för mig och genomsyrar således mina klasser. Improvisation ger möjlighet att lyssna in andra och en själv för att sedan låta dansen falla på plats som den vill utan krav på specifika former. Teknik möjliggör utförandet av just specifika rörelser och kan därigenom öppna nya dörrar för den dansande kroppen. Jag anser att improvisation och teknik stärker varandra och vill i möjligaste mån använda mig av båda i min undervisning.

Louise Dursjo

Louise Dursjö


Mejla Louise Dursjö louise.dursjo@folkuniversitetet.se