Anna Lindqvist

Lärare i barndans

Mitt engagemang för barn och dans är stort. Både teoretiskt och praktiskt.

Förskollärare, grundskollärare, danslärare och filosofie doktor i pedagogiskt arbete inom området förskola, dans som uttrycksform och genus.

Började dansa som treåring för danskonstnären Eva Dahlgren och var under hela min uppväxttid med i Bolidens barnbalett. Den ”Dahlgrenska traditionen” präglar min undervisning i mötet med barn och dans - där inspiration, fantasi och inlevelse utgör grunden. Min tidigare undervisning som danslärare på Dansforum (nuvarande Balettakademien) omfattade  barndans, jazz, förberedande balett och showdans. Jag har också arbetat med dans som uttrycksform i förskola och skola och som dansare inom barnkulturområdet. Har mångårig erfarenhet som fortbildare och utbildare i dans inom lärarutbildning. Arbetar idag som biträdande föreståndare på Lärarhögskolan och är med i forskningsmiljön RECEUM (Research in Early Childhood Education), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Sitter med i styrelsen för Institutet Dans i skolan och ett nationellt vetenskapligt råd för dans och lärande.

Anna Lindqvist Balettakademien Umeå

Anna Lindqvist