Inför kursstart

Inför Kursstart

Balettakademien Umeå

Kom i tid

Vi vill betona detta av flera skäl. Lektionerna innehåller förutom själva fysiska träningen även andra viktiga delar såsom koncentration, god gruppkänsla och glad stämning. Det är viktigt att varje deltagare känner sig sedd och välkommen i gruppen och uppropet i början av lektionen fyller även denna funktion. Sen ankomst medför avbrott som kan skapa irritation för de som redan finns på plats och osäkerhet hos den som är sen och värdefull lektionstid går åt i onödan.

Särskild information

För att vi ska kunna bemöta dig/ditt barn på rätt sätt är det viktigt att vi får information i förväg om det föreligger speciella omständigheter. Det kan till exempel vara skador, allergier, sociala begränsningar etc. Vi arbetar aktivt för ett öppet och inkluderande klimat där alla är välkomna oavsett ålder, förkunskaper, mål och förutsättningar.

Kallelse

Kallesle skickas ut kort före din kurs startar. Skulle kursen du anmält dig till vara fullbokad, kontaktar vi dig omgående så att du kan välja en annan kurs, alternativt startar vi fler grupper om efterfrågan är stor.

Ändringar, byten av kurs

Kontakta kontoret om du vill byta kurs. Byte av kurs kan endast göras utifrån platstillgång. Inga byten görs via läraren.

Lite sen i starten

I mån av plats kan vi ta in nya deltagare under terminens första tre veckor.

Nödutgångar och utrymningsplaner

Föräldrar, vänligen orientera er var nödutgångar finns. Utrymningsplaner finns uppsatta på varje våningsplan.

Ätstörning

Balettakademien har en policy för att förhindra träning vid ätstörning. Ätstörningar är ett sjukdomstillstånd som gör att det i vissa fall är riskfyllt att utsätta kroppen för fysisk ansträngning.