Anmälningsvillkor

Balettakademien/Folkuniversitetet tillämpar den överenskommelse som träffats mellan Konsumentverket och studieförbunden.

Balettakademien Umeå

Anmälan är bindande. Det innebär att din ångerrätt upphör den dag kursen startar.

Avanmälan/Avbryta kurs
Om du ångrar dig och vill ta tillbaka din anmälan ska du kontakta Balettakademiens kontor på 090-711431 eller baumea@folkuniversitetet.se

Om du tar tillbaka din anmälan;
- en vecka före kursen startar, tar vi ut en adminstrationsavgift på 10% av kursavgiften, dock lägst 100kr och högst 500kr.
- mindre än en vecka före kursstart, tar vi ut en administrativ avgift på 25% av kursavgiften. 
- from den dag kursen startar är du skyldig att betala full kursavgift.

Om du måste ta tillbaka din anmälan eller avbryta kursen på grund av varaktigt studiehinder (t ex sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten, eller annan jämförbar anledning) som du inte kunnat förutse vid kursstart, så återbetalas den del av kursavgiften som återstår.

För Dansa mera gäller: vid en avanmälan krediteras du för hela Dansa mera priset och du avanmäls från samtliga kurser. 

Anmälan
Observera att målsmans mailadress och telefonnummer måste uppges för den som är under 18 år.

Reklamation
Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Balettakademien Umeå förbehåller sig rätten att ställa in en kurs, byta dag, tid och lärare om så är nödvändigt.

OBSERVERA! För vissa typer av kurser, seminarier och längre utbildningar som t ex de yrkesförberedande linjerna gäller särskilda anmälningsvillkor och finns angivna i ansökningshandlingarna.

Film/foto
Vi kan komma att fotografera/spela in klipp under kursens/utbildningens gång. Syftet är att använda bild/klipp i marknadsföring, utbildning- eller dokumentationsmaterial (digitalt eller tryckt). Ångrar man sitt deltagande meddela baumea@folkuniversitetet.se så tas foto/film bort.