Musikalutbildningen årskurs 3

Klassfoto från Musikalutbildningen årskurs 2 på Balettakademien i Göteborg

Översta raden från vänster

Tova Hollender, Sofia Kjellman, Jacob Hermansson, Niclas Pellsäter, Tova Boulliant, Agnes Christensson, Julia Svelin

Mellersta raden från vänster

Hanna Ingman, Oskar Olsson, Freja Pennsäter, Linn Joge Erinder, Alicia Eriksson, Julia Öhlin

Nedersta raden från vänster

Signe Lagerkvist, Fanny Eriksson, Lærke Boysen, Sofia Geidvik