Musikalutbildningen årskurs 2

Klassfoto från Musikalutbildningen årskurs 1 på Balettakademien i Göteborg

Översta raden från vänster

Joakim Eriksson, Anton Axelsson, Hanna Thelander, Emelie Jungren, Josefine Johansson, Elin Werling, Emil Johansson, Hugo Mellstedt

Mellersta raden från vänster

Johanna Kylberg, Martina De Filippo, Anniken Falch Hillestad, Dora Seitovirta, Elisabeth Anderberg, Emilia Martinsson, Emelie Sanderhoff

Nedersta raden från vänster

Emelie Schultz, Ellinor Stenmark, Cornelia Elton, Ronja Svensson, Emilia Öhlin