Musikalutbildningen årskurs 1

Klassfoto från Musikalutbildningen årskurs 1 på Balettakademien i Göteborg

Övre raden från vänster

Ossian Höglund, Alva Lundbäck, Olivia Grönros Aleman, Ninni Falk, Klara Pollack, Ingrid Heckmann Hagen, Aurora Reed-Jensen, Karoline Lindland, Joel Hessel

Nedre raden från vänster

Alice Höök, Erik Thörnqvist, Anna Quijano, Agnes Hjertner, Line Djursaa, Johanne Misser, Lukas Lönnbro

Liggande från vänster

Fredrika Hydén, Jesper Cameron