Dansutbildningen årskurs 3

Klassfoto från Dansutbildningen årskurs 3 på Balettakademien i Göteborg

Övre raden från vänster

Lisa Simonsson, Lisa Eliasson, Naima Stenberg, Mohumed Diab, Isabelle Abrahamsson

Nedre raden från vänster

Alexandra Strandberg, Hilda Krepper, Mimmie Klarén, Alice Ård, Maja Fock

Infälld i övre högra hörnet

Cecilia Tiger