Dansutbildningen årskurs 1

Klassfoto från Dansutbildningen årskurs 1 på Balettakademien i Göteborg

Översta raden från vänster

Elliot Allain, Hanna Bartholdsson, Astrid Bruun Lyby, Saga Westling, Tobias Hansen, Victoria Digre, Elin Hestner Olsson, Marvin Kouassi

Mellersta raden från vänster

Frida Olofsson, Frida Persson, Julia Tarre, Hanna Simonsson, Jenny Nilsson, Amelia Hjelm

Nedre raden från vänster

Moa Rönnbäck, Mira Östman skala

Infälld i övre vänstra hörnet: 

Anna-Greta Himmer