Wojciech Gluch

Pianist

Wojciech Gluch är bland annat utbildad vid Musikalakademien i Warszawa, 5 år, där han studerade piano, och till dirigent, kompositör och pedagog.

Wojciech har arbetat på flera teatrar under 1970- och 80-talen i Warszawa och i Polen, med sin specialkunskap röstträning och skådespelarens uttolkning av sången. Han arbetade även som musikchef och dirigent i Polen.

Hans produktion består av bland annat fyra framgångsrika musikaler, musik till TV- serier, orkestermusik samt sånger och visor. 2013 fick Gluch ett "förtjänstkors" i guld för sina insatser av att främja polsk kultur i utlandet och internationell integration av Polens president Komorowski.

Wojciech Gluch

Wojciech Gluch


Mejla Wojciech Gluch balettakademiengbg@folkuniversitetet.se