Körprojekt M2 våren 2020

Senast ändrad

Musikalelevernas körprojektet 2020 blev på grund av alla utmaningar kring Covid-19 en kortfilm. En ganska fantastisk sådan om vi får säga det själva.