Dans bortom alla gränser

Senast ändrad

När pandemin slog till ställde Balettakademien om. Resultatet? En på alla sätt gränsöverskridande dansföreställning som koreograferades på länk från Prag.

Mörk dubstep dånar ur högtalarna. Vaga gestalter avtecknar sig i den nersläckta lokalen. När ljuset tänds inleds en suggestiv och – ska det visa sig – symbolisk kamp för att överskrida yttre och inre gränser.

Det är Balettakademiens avgångsklass som genrepar inför premiären av Terminus Vivendi i koreografi av Jarek Cemerek. Men inget blev som det var tänkt. När han inte kunde ta sig till Sverige från hemlandet Tjeckien fick allt göras om med kort varsel.

– Gränser var det första jag tänkte på eftersom jag var isolerad och den fria rörligheten var begränsad, säger Jarek Cemerek, som byggde sitt nya coronaanpassade tema runt fysiskt distanserade duetter.

Den akuta frågan för produktionen blev hur gör man ett hantverk med kollektiva processer och fysiska möten som metod digitalt. Genom kreativa lösningar och uppoffringar från alla inblandade skapades en radikalt annorlunda process där arbetet leddes via videoapp från ett vardagsrum i Prag, mer än hundra mil bort.

– Dansarna har gjort ett otroligt jobb och gick in i arbetet med passion och engagemang. De tog ansvar och lärde sig något helt nytt eftersom vi tillsammans var tvungna att överskrida gränsen för det kända och normala, säger Jarek Cemerek.

För eleverna har det trots utmaningarna varit en spännande process.

– Det har funkat förvånansvärt bra, även om kommunikationen var svår ibland. Vi har gått fram till kameran en och en för att bli coachade av Jarek. Trots att han är så långt bort har han förmågan att se allt vi gör, säger Stina Nordgren.

Inanna Aragati håller med.

– Vi har blivit självständiga eftersom det har legat ett ansvar på oss att leverera, köra på känsla och skapa på plats. Som grupp har vi fått ett bra samarbete. Vi har helt enkelt varit tvungna att hålla ihop för att klara det.

Joacim Hedman och Alexandra Topalov som leder Balettakademien ser tillbaka på en månad då förutsättningarna har ändrats dagligen. Båda är förundrade över elevernas utveckling.

– De har steppat upp och tagit ansvar som individer och grupp. De har inte kunnat sätta sin tillit till en pedagog i rummet utan jobbat på en helt ny kreativ nivå, säger Joacim Hedman.

– Vi var oroliga att de skulle tappa motivationen men det har triggat dem istället. Det är helt fantastiskt, säger Alexandra Topalov.