Skriva

Senast ändrad

I de tre böckerna Skriva B, Skriva C och Skriva D – genrepedagogik för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi kurs B, C samt D. Utkom år 2015.

Skriva

Författare: Helena Bogren, Karin Sundström & Susanne Södergren

Varje bok består av en inledande del med praktiska råd och exempeltexter. Därefter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Skrivträningen blir effektiv eftersom eleven får skriva flera olika texttyper inom varje tema. Man lär sig vad som utmärker en texttyp genom genrebaserad undervisning.

Skriva-böckerna innehåller både exempeltexter, ordkunskapsträning, tankekartor och plats för elevens egna texter. Böckerna går lika bra att använda i grupp som i individualiserad undervisning.

  • Skriva B – genrepedagogik för sfi kurs B – (ISBN 978-91-7434-683-1).
  • Skriva C – genrepedagogik för sfi kurs C – (ISBN 978-91-7434-684-8).
  • Skriva D – genrepedagogik för sfi kurs D – (ISBN 978-91-7434-685-5).

Pris till skolor etc.

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Skriva B, 114,–
  • Skriva C, 114,–
  • Skriva D, 114,–

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Skriva hos Adlibris
Köp Skriva hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

EXEMPELTEXTER SOM PDF-ER
Nu finns exempeltexterna i Skriva-böckerna som pdf-er. Texterna får projiceras vid de lektionstillfällen då de gås igenom av läraren. All annan användning och all kopiering är förbjuden.
http://genreskriva.se/till-lararen/

Läromedlets webbplats

Läsa

Sjung och träna svenska