Läsa

Senast ändrad

I övningsmaterialen Läsa – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för läsförståelse i sfi kurs B, C och D. Läsa C kom 2018, Läsa D 2021 och 2022 utkom Läsa B. Obs! Läromedlet erbjuds även som skollicenser (pdf:er med fri användning).

Läsa – läsförståelseutveckling för sfi

Författare: Helena Bogren, Karin Sundström & Susanne Södergren

I övningsmaterialen Läsa – läsförståelseutveckling för sfi tränar man strukturerat för att nå målen för läsförståelse i utbildning för sfi kurs B, C och D. Övningarna kan med fördel användas som förberedelse inför de nationella proven.

Läsa innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, faktatexter, kvitton, blogginlägg, meddelanden, scheman, intervjuer, diagram, skyltar, annonser med flera. Varje häfte/bok inleds med tips till eleven. Korta lärarhandledningar samt facit finns på nätet.

Eleven använder flera olika lässtrategier i Läsa och bygger samtidigt upp sitt ordförråd. Man lär sig hur meningar och stycken sätts ihop, samt tränar på hur man kan se samband i en text.

Övningsmaterialet till kurs C bestod av sex häften, vart och ett utifrån ett givet tema. Häftena kan användas utan inbördes ordning och kan köpas i klassuppsättningar eller som enstaka häften (häfte 4 SLUT). Till kurs B och kurs D består läromedlet av sex olika kapitel/teman fördelade över två böcker per kurs. Våren 2023 utkom Läsa C som två böcker med tema 1–3 respektive 4–6 samt med ytterligare övningar.

Läsa fungerar även som ett bra komplement till Skriva, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman.

 • Läsa B – läsförståelseutveckling för sfi kurs B – utkom 2022.
 • Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi kurs C – utkom 2018.
 • Läsa D – läsförståelseutveckling för sfi kurs D – utkom 2021.

Pris till skolor etc.

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

 • Läsa B, bok med tema 1–3: 189,–
 • Läsa B, bok med tema 4–6: 189,–
 • Läsa C, bok med tema 1–3: 189,–
 • Läsa C, bok med tema 4–6: 189,–
 • Läsa C, enstaka häften: 74,– (häfte 4 SLUT)
 • Läsa C, paket med alla sex häften: SLUT
 • Läsa C, 20 st. av ett enstaka häfte: 1080,–
 • Läsa D, bok med tema 1–3: 189,–
 • Läsa D, bok med tema 4–6: 189,–
 • Läsa B 1–3, skollicens (pdf), 6000,–
 • Läsa B 4–6, skollicens (pdf), 6000,–
 • Två skollicenser (två pdf:er med hela Läsa B), 10000,–
 • Läsa C 1–3, skollicens (pdf), 6000,–
 • Läsa C 4–6, skollicens (pdf), 6000,–
 • Två skollicenser (två pdf:er med hela Läsa C), 10000,–
 • Läsa D 1–3, skollicens (pdf), 6000,–
 • Läsa D 4–6, skollicens (pdf), 6000,–
 • Två skollicenser (två pdf:er med hela Läsa D), 10000,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

 • Läsa B, bok med tema 1–3: ISBN9789174348163
 • Läsa B, bok med tema 4–6: ISBN9789174348177
 • Läsa C, bok med tema 1–3: ISBN9789174348279
 • Läsa C, bok med tema 4–6: ISBN9789174348286
 • Läsa C – häfte 1 (Barndom och vuxenliv), ISBN9789174347142
 • Läsa C – häfte 2 (Hem och bostad), ISBN9789174347159
 • Läsa C – häfte 3 (Skola och utbildning), ISBN9789174347166
 • Läsa C – häfte 4 (Yrke och arbetsliv), ISBN9789174347173 – SLUT!
 • Läsa C – häfte 5 (Friskvård och fritid), ISBN9789174347180
 • Läsa C – häfte 6 (Ekonomi och konsumtion), ISBN9789174347191
 • Läsa C, paket med alla sex häften: ISBN9789174347203 – SLUT!
 • Läsa C, 20 st. av häfte 1: ISBN9789174347210
 • Läsa C, 20 st. av häfte 2: ISBN9789174347227
 • Läsa C, 20 st. av häfte 3: ISBN9789174347234
 • Läsa C, 20 st. av häfte 4: ISBN9789174347241 – SLUT!
 • Läsa C, 20 st. av häfte 5: ISBN9789174347258
 • Läsa C, 20 st. av häfte 6: ISBN9789174347265
 • Läsa D, bok med tema 1–3: ISBN9789174347852
 • Läsa D, bok med tema 4–6: ISBN9789174347869
 • Läsa B 1–3, skollicens (pdf), ISBN9789174348187
 • Läsa B 4–6, skollicens (pdf), ISBN9789174348194
 • Två skollicenser (två pdf:er med hela Läsa B), ISBN9789174348200
 • Läsa C 1–3, skollicens (pdf), ISBN9789174347579
 • Läsa C 4–6, skollicens (pdf), ISBN9789174347586
 • Två skollicenser (två pdf:er med hela Läsa C), ISBN9789174347975
 • Läsa D 1–3, skollicens (pdf), ISBN9789174347876
 • Läsa D 4–6, skollicens (pdf), ISBN9789174347883
 • Två skollicenser (två pdf:er med hela Läsa D), ISBN9789174347982

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Läsa B hos Adlibris
Köp Läsa B hos Bokus
Köp Läsa C hos Adlibris
Köp Läsa C hos Bokus
Köp Läsa D hos Adlibris
Köp Läsa D hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Läsa som skollicens

Nu kan man även köpa skollicens med pdf-fil av de olika Läsa-läromedlen. Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av läromedlet på datorer/lärplattformar samt projicering och utskrift av valfria sidor.

Läsas webbplats

Skriva