Läsa

Senast ändrad

I övningsmaterialen Läsa – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för läsförståelse i sfi kurs C och D. Läsa C utkom våren 2018 och Läsa D våren 2021. Nu erbjuds läromedlet även som skollicens (pdf:er med fri användning).

Läsa – läsförståelseutveckling för sfi

Författare: Helena Bogren, Karin Sundström & Susanne Södergren

I övningsmaterialen Läsa – läsförståelseutveckling för sfi tränar man strukturerat för att nå målen för läsförståelse i utbildning för sfi kurs C och D. Övningarna kan med fördel användas som förberedelse inför de nationella proven.

Läsa innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, faktatexter, blogginlägg, meddelanden, intervjuer, diagram, annonser med flera. Varje häfte/bok inleds med tips till eleven. Korta lärarhandledningar samt facit finns på nätet.

Eleven använder flera olika lässtrategier i Läsa och bygger samtidigt upp sitt ordförråd. Man lär sig hur meningar och stycken sätts ihop, samt tränar på hur man kan se samband i en text.

Övningsmaterialet till kurs C består av sex häften, vart och ett utifrån ett givet tema. Häftena kan användas utan inbördes ordning och köpas i paket om sex häften, i klassuppsättningar eller som enstaka häften. Till kurs D består läromedlet av sex olika kapitel/teman fördelade över två böcker.

Läsa fungerar även som ett bra komplement till Skriva, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman.

 • Läsa B – läsförståelseutveckling för sfi kurs B – planeras utkomma 2022.
 • Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi kurs C – utkom i maj 2018.
 • Läsa D – läsförståelseutveckling för sfi kurs D – utkom i januari 2021.

Pris till skolor etc.

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

 • Läsa C, enstaka häften: 69,–
 • Läsa C, paket med alla sex häften: 348,–
 • Läsa C, 20 st. av ett enstaka häfte: 980,–
 • Läsa D, bok med tema 1–3: 179,–
 • Läsa D, bok med tema 4–6: 179,–
 • Läsa C 1–3, skollicens (pdf), 6000,–
 • Läsa C 4–6, skollicens (pdf), 6000,–
 • Två skollicenser (två pdf:er med hela Läsa C), 10000,–
 • Läsa D 1–3, skollicens (pdf), 6000,–
 • Läsa D 4–6, skollicens (pdf), 6000,–
 • Två skollicenser (två pdf:er med hela Läsa D), 10000,–

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Läsa C hos Adlibris
Köp Läsa C hos Bokus
Köp Läsa D hos Adlibris
Köp Läsa D hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Läsa som skollicens

Nu kan man även köpa skollicens med pdf-fil av de olika Läsa-läromedlen. Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av läromedlet på datorer/lärplattformar samt projicering och utskrift av valfria sidor.

Läsas webbplats

Skriva