Läsa

Senast ändrad

I övningsmaterialen Läsa – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för läsförståelse i sfi kurs B, C samt D. Läsa C utkom våren 2018.

Läsa C

Författare: Helena Bogren, Karin Sundström & Susanne Södergren

I övningsmaterialen Läsa – läsförståelseutveckling för sfi tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i utbildning för sfi kurs B, C och D. Övningarna ger även en god träning inför det nationella provet.

Läsa innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, fakta, blogginlägg, meddelanden, intervjuer, annonser med flera. Varje häfte inleds med tips till eleven. En kort lärarhandledning samt facit finns på nätet.

Eleven använder flera olika lässtrategier i Läsa och bygger samtidigt upp sitt ordförråd. Man lär sig hur meningar och stycken sätts ihop, samt tränar på hur man kan se samband i en text.

Övningsmaterialet till varje kurs består av sex häften, vart och ett utifrån ett givet tema. Häftena kan användas utan inbördes ordning och köpas i paket om sex häften, i klassuppsättningar eller som enstaka häften.

Läsa fungerar även som ett bra komplement till Skriva, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman.

  • Läsa B – läsförståelseutveckling för sfi kurs B – utkommer 2021/2022.
  • Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi kurs C – utkom i maj 2018.
  • Läsa D – läsförståelseutveckling för sfi kurs D – utkommer 2021.

Pris till skolor etc.

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Läsa C, enstaka häften: 69,–
  • Läsa C, paket med alla sex häften: 348,–
  • Läsa C, 20 st. av ett enstaka häfte: 980,–

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Läsa C hos Adlibris
Köp Läsa C hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Läsas webbplats

Skriva