Sjung och träna svenska

Senast ändrad

Sångboken Sjung och träna svenska är ett roligt och effektivt träningsmaterial för vuxna sfi-elever som tränar olika moment genom sång och musik till välkända melodier som ”Broder Jakob”.

Sjung och träna svenska

Författare: Helena Bogren & Karin Sundström

Boken är indelad i fyra delar med en tydlig progression och vänder sig till kursdeltagare på studieväg 2, B-kursen men även studieväg 1. Del 4 kan med fördel användas på C- eller D-nivå.

Alla sånger finns inspelade. Det finns även noter och harmonier till alla melodier och kopieringsunderlag för övningar till varje sång. Noter som pdf och ljudinspelningarna finns på nätet: https://sjungochtranasvenska.se/

Sjung och träna svenska utkom på bokförlaget Hallgren & Fallgren år 2010, men 2018 tog Folkuniversitetets förlag över lagret. På Folkuniversitetets förlag har författarna även gett ut läromedlen Läsa – läsförståelseutveckling för sfi – och Skriva – genrepedagogik för sfi.

Spiralbunden sångbok med texter och noter.
122 sidor.
ISBN 978-91-7382-853-6.
F-pris: 75 kr/sångbok.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Sjung och träna svenska, 75,–

Läromedlets webbplats

Andra läromedel av samma författare