Läsa & Skriva tillsammans

Senast ändrad

Våra läromedel Läsa och Skriva är skräddarsydda för sfi-kurs B, C och D, och tillsammans utgör de en effektiv väg till förbättrad läsförståelse och ökad skriftlig produktion.

Läsa & Skriva tillsammans
I Läsa tränar man strukturerat med olika texttyper, medan Skriva erbjuder praktiska råd och skrivuppgifter med olika texttyper. Läromedlen fungerar både för undervisning i grupp och individuellt, och bygger en stark grund för sfi-elevernas lärande.


4 fördelar med Läsa & Skriva:

  • Strukturerad träning för sfi-kurs B, C och D.
  • Varierande och mångsidiga texttyper och praktiska exempel.
  • Effektiv förberedelse inför nationella proven.
  • Gemensam grund med samma teman i Läsa & Skriva.

Skollicenser stärker undervisningen

Både Läsa och Skriva finns tillgängliga som skollicens, vilket ger rätt till obegränsad användning digitalt eller på papper i hela skolan. Inga tidsbegränsningar och rätt att projicera samt skriva ut valfria sidor och dela på lärplattform. En flexibel och kostnadseffektiv lösning för att skapa en stark sfi-undervisning.
 

4 fördelar med skollicens:

  • Ingen tidsbegränsning.
  • Obegränsad användning i hela skolan.
  • Portionera ut valfria delar i lagom takt.
  • Rätt att projicera och skriva ut valfria sidor.