Care för skola och vård – välj rätt läromedel

Senast ändrad

Vi tipsar här om böcker som passar i olika Care-projekt med syftet att förbättra kunskaperna i yrkessvenska inom skola och vård.

Böcker från Folkuniversitetets förlag som passar i Care-projekt

Ska du eller ni undervisa i yrkesvenska för pedagoger eller vårdpersonal i samband med ett Care-projekt? Då har Folkuniversitetets förlag flera läromedel som passar särskilt bra. Kontakta oss med frågor och beställningar!

Svenska för sjukvårdspersonal

Svenska för sjukvårdspersonal är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som vill arbeta inom sjukvården i Sverige och som behöver kunskapet i svenska med medicinsk inriktning. Boken innehåller många bildsidor, autentiska dialoger, faktatexter, övningar, svensk-engelsk ordlista och facit. Allt ljud finns på nätet: svenskaforsjukvardspersonal.se

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Svenska för sjukvårdspersonal, 259,–

Skolpraktik & Vårdpraktik

I novellserien Skolpraktik möter man tre olika personer som alla studerar på sfi i kombination med att de gör språkpraktik på en skola. I Vårdpraktik läser man om tre personer som alla har studerat färdigt på sfi och sva och nu går på kompletterande vårdutbildningar med praktik. Efter varje novell erbjuds rikligt med skriftliga och muntliga uppgifter. I de tillhörande övningsböckerna går man vidare och tränar läsförståelse, ordkunskap och grammatik. Allt ljud finns på nätet: skolpraktik.se och vardpraktik.se

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Skolpraktik, 169,–
  • Skolpraktik övningsbok, 129,–
  • Vårdpraktik, 169,–
  • Vårdpraktik övningsbok, 129,–

Medicinsk svenska & Pedagogisk svenska

Förlaget har fyra olika handböcker som vänder sig till utländska, legitimerade yrkesgrupper som redan är aktiva eller på väg att söka arbete på den svenska arbetsmarknaden: Medicinsk svenska, Odontologisk svenska, Pedagogisk svenska och Veterinärsvenska. Alla innehåller ordkunskap och terminologi, exempeldialoger, övningar, avsnitt om kulturella skillnader med mera. Allt ljud finns på nätet.

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Medicinsk svenska, 189,–
  • Odontologisk svenska, 179,–
  • Pedagogisk svenska,179,–
  • Veterinärsvenska, 179,–