Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
KOF - Konstnärlig fördjupning

KOF - Konstnärlig fördjupning

På vår utbildning KOF, arbetar vi med en klar inriktning mot den fria konsten, vi följer din konstnärliga ambition och hjälper dig utvecklas inom ditt område. Utbildningen är högskoleförberedande för vidare studier inom fri kost. Du får under ditt studieår en egen ateljéplats och en nära och tät kontakt med dina lärare.

Utbildningens pedagogik syftar till att ge förmågan att arbeta självständigt och processinriktat med komplexa lösningar, vilket efterfrågas i estetiska högskolesammanhang.

De högskoleutbildningar de studerande på KOF i första hand söker sig mot är konst och konsthantverk men utbildningen förbereder givetvis även för andra studier som t.ex. design.

Studieupplägg

Studierna är schemalagda från måndag - torsdag 9.00 till 16.00 samt fredag 9.00 till 14.30. De schemalagda veckorna varvas med 6 självstudieveckor som bland annat ligger kring jul och påsk.

Läsåret startar med en orienteringskurs där du får pröva på olika samtida konstuttryck i en snabb följd för att komma i gång. Under läsåret förlängs kurserna succesivt för att under vårterminen gå över i ett långt egenformulerat projekt och avslutas med ett utställningsprojekt. Utbildningen är inte specificerad i material utan tar sin utgångspunkt i individens uttryck. Detta medför att de som studerar här kan arbeta i helt olika tekniker. Någon kanske t.ex. målar hela året när någon annan arbetar med video eller performance.

Det coachande samtalet

Undervisningen bygger på det coachande samtalet med lärarna och de övriga studerande. På utbildningen finns plats för 10 studerande som disponerar en stor gemensam ateljé med egna permanenta arbetsplatser.

Vad utbildningen mer specifikt innehåller kan du läsa i vår kursplan som finns att ladda ner här.

Till kursplan

Kof3

KV Konstskola

Doktor Saléns Gata 14 - 22
413 22 Göteborg
031 - 10 65 85