Värdegrunds-sfi

Värdegrunds-sfi hjälper dig som är sfi-lärare med att förena värdegrundsarbete och ordinarie undervisning mot kursmålen i sfi. Gratis utbildningsmaterial från Folkuniversitetet i Göteborg!

Det finns en seglivad myt som säger att det är lugnt i sfi-klassrummet så länge läraren undviker de tre tabuområdena sex, religion och politik. Samtidigt står det i läroplanen att vuxenutbildningen ska främja förståelsen för andra människor och skapa möjlighet till samtal om värderingar.

Går det att förena värdegrundsarbete med ordinarie undervisning mot kursmålen inom sfi? Folkuniversitetets sfi-lärare Ulrika Haglund, Karin Håkansson, Linnea Martinsson, Hanna Damber och utbildningsledaren Osborn Bladini startade ett projekt för att ta reda på om det är möjligt.

Ett av målen var att eleverna skulle träna språkliga färdigheter i kombination med att de reflekterade kring förståelse för andra människor och tränade sin förmåga till inlevelse. Ett annat mål var att skapa en fristad för ordet. Det gällde att få eleverna att våga ta ställning och visa vad de tycker, men ändå förmedla respekt för varandras åsikter.

Med facit i hand fungerar värdegrunds-sfi. Dessutom är det roligt och spännande!

Ladda ner gratis läromedel

De läromedel som har tagits fram inom projektet består av elevhäften, lärarkommentarer och en projektrapport. Dessa kan användas kostnadsfritt av alla sfi-lärare som är nyfikna och själva vill testa värdegrunds-sfi.

Högerklicka på länkarna och välj "Spara länk som" för att ladda ner filerna i PDF-format.

Projektrapport

Att arbeta med läroplanens värdegrundsmål i klassrummet

Lärarkommentarer

Lärarkommentarer till elevhäftena
Tio steg för att lyckas med värdegrundsfrågor i klassrummet

Elevhäften

Elevhäfte 1: Introduktion
Elevhäfte 2: Arbetsliv
Elevhäfte 3: Identitet
Elevhäfte 4: Familj, föräldraroll och barnuppfostran – i ett nytt land
Elevhäfte 5: Att ha flera kulturer
Elevhäfte 6: Den svenska skolan
Elevhäfte 7: Kärlek, sex och relationer – olika sexualiteter
Elevhäfte 8: Kropp, kläder och jämställdhet
Elevhäfte 9: Religionsfrihet
Elevhäfte 10: Kärlek, sex och relationer – ungdomar och sex

Samverkansprojekt mellan Folkuniversitetet och Göteborgs Stad

Värdegrunds-sfi är ett samverkansprojekt mellan Folkuniversitetet och Göteborgs Stad. Projektet har drivits med medel från Göteborgs Stad Arbetsmarknad och Vuxenutbildning samt Jämlikt Göteborg.

På fotot: Osborn Bladini, Ulrika Haglund, Karin Håkansson, Linnea Martinsson och Hanna Damber. Fotograf: Harald Nilsson