Ansökan

Välkommen att lämna in en sen ansökan. Vi behandlar sena ansökningar löpande under sommaren och inför utbildningsstart.

En trave böcker.

Lämna en sen ansökan

Behörighetskrav

Du som söker ska ha genomgått svensk gymnasieutbildning eller motsvarande utländsk utbildning. Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart arbetsprov och personligt brev.
 
Krav på särskilda förkunskaper 
Inlämnat arbetsprov och personligt brev som godkänts av den antagningsgrupp som utsetts av utbildningens ledningsgrupp.

Läs mer

Urval och arbetsprover 
Utbildningen vänder sig till dig som har ett fördjupat intresse för att utveckla ditt skönlitterära skrivande, därför ber vi dig att skicka in ett arbetsprov samt ett personligt brev. Vi tar endast emot handlingar på svenska.

Du ansöker med

1. Gymnasiebetyg
Kopia av betygsdokument. Betyg från utlandet ska valideras hos UHR före ansökan.

Behörighet utan betygsdokument
Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart praktiskt arbetsprov och personligt brev.

2. Personligt brev
Skriv högst en till två A4-sidor. Det personliga brevet ska innehålla:

1. Varför du skriver skönlitterärt.
2. En stor läsupplevelse som du haft.
3. Dina tidigare erfarenheter av skrivande och läsande sammanhang.
4. Dina förväntningar på utbildningen.

3. Praktiskt arbetsprov
Textprovet kan bestå av en eller flera skönlitterära texter, sammanlagt mellan två och fem A4-sidor. Välj valfri egen text prosa, lyrik eller dramatik, eller gärna ett avsnitt av det skrivprojekt som du vill arbeta med under utbildningen. Texten eller texterna behöver inte vara färdiga, utan är till för att vi ska kunna bedöma din språkbehandling, gestaltning och stil.

Samtliga ansökningshandlingar bifogas i ansökan som PDF.

Om du söker flera utbildningar

Om du söker till två eller flera av Skrivarakademins heltidsutbildningar behöver du ange hur du prioriterar de olika utbildningarna. Detta skriver du i kommentarsfältet när du gör din ansökan. Observera att du behöver skicka in en separat ansökan till varje utbildning du söker. Du kan använda samma underlag i de olika ansökningarna.

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via e-post: skoladmin@folkuniversitetet.se eller telefon: 08-789 42 00.