Skrivarlinjen, ettårig utbildning

Konst- och kulturutbildning Stockholm

Skrivarlinjen ger dig en unik bredd av skrivande inom olika litterära områden. I en kreativ miljö får du under ett år öka din litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet i gemenskap med andra och lära dig analysera både dina egna och andras texter. Under utbildningen träffar du aktuella författare för workshops, handledning, seminarier och föreläsningar, möter branschrepresentanter och läser upp dina texter på Stockholms litterära scener.

Lämna sen ansökan Öppnas i ett nytt fönster Klass på Skrivarlinjen diskuterar texter runt ett bord.
Omfattning
1 år
Studietakt
Heltid. Schemalagd studietid mån-ons.
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Om Skrivarlinjen

Skrivarlinjen är en studiemedelsberättigande utbildning som vänder sig till dig som under ett år vill ägna dig åt skrivande på heltid. Skrivarakademin har under sina trettio år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier.

Skrivarlinjen är unik genom sin bredd. Hos oss undervisar yrkesverksamma författare inom en mängd olika litterära områden; allt från prosa och poesi till dramatik och bilderbok. Under ditt läsår kommer du att få möta en rad olika lärare och prova på att skriva och läsa inom mängder av litterära fält. Alla kurser ger dig som studerande både teoretiska och hantverksmässiga kunskaper för att du ska kunna hitta just din litterära nisch. Se utbildningens mål och kursplaner i menyn till höger.

Skrivarlinjens lärare är bland andra Zara Kjellner, Donia Saleh, Erik Lindman Mata, Mirja Unge och Rebecka Edgren Aldén. Som en del av Folkuniversitetets många Konst- och kulturutbildningar finns också möjlighet att ta del av gästföreläsare inom olika konstnärliga områden och få ytterligare inspiration.

Våra lokaler ligger vid Observatorielunden mitt i centrala Stockholm och är tillgänglighetsanpassade. Utbildningen är på svenska, såväl i undervisningen som i deltagarnas texter. Enstaka textexempel på engelska kan förekomma. Den lärarledda undervisningen sker framförallt måndag-onsdag varje vecka, men viss variation samt kvällsaktiviteter förekommer.

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs på en eftergymnasial nivå. Under utbildningen arbetar vi med att skapa en förståelse för litteraturens olika uttryck, för förhållandet mellan litteraturen och det samhälle den existerar i, samt för relevanta grenar inom litteraturbranschen.

Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:

  • Längre och kortare skrivuppgifter
  • Föreläsningar och seminarier
  • Textsamtal
  • Eget projekt
  • Läsning av befintliga litterära verk

Skrivarlinjen är en Konst- och kulturutbildning.

Det innebär att den står under Yrkeshögskolemyndighetens tillsyn. Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet.