Skrivarlinjen, ettårig utbildning

Konst- och kulturutbildning i litterär gestaltning – heltid

Elever från Skrivarlinjen på lektion.

Om Skrivarlinjen

Skrivarlinjen är en studiemedelsberättigande och författarledd utbildning som vänder sig till dig som vill satsa på ditt skrivande på heltid. I en kreativ miljö får du öka din litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet och lära dig analysera både dina egna och andras texter.

Skrivarlinjen är unik genom sin bredd. Skrivarakademin har under sina drygt tjugo år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier.

Ett flertal yrkesverksamma författare, aktiva inom en rad olika genrer, undervisar hos oss vilket gör att vi kan hjälpa våra studerande med alla typer av texter. Hos oss arbetar lärare specialiserade på bland annat barn- och ungdomslitteratur, poesi, dramatik och filmmanus. Inom vuxenprosan är vi duktiga på att lära ut de hantverksmässiga grunderna i traditionellt berättande likaväl som mer experimentell och gränsöverskridande prosa.

Under två terminer får du lära dig behärska skrivandets hantverk inom olika områden, bland annat roman, poesi, dramatik, film och autofiktion. Du får göra skrivövningar, prova dig fram och experimentera, analysera olika typer av litterär text och ge respons på dina klasskamraters texter – allt för att du ska utveckla ditt skrivande. Se målbeskrivning och kursplaner i menyn till höger.

Utbildningen är på svenska, såväl i undervisningen som i deltagarnas texter. Enstaka textexempel på engelska kan förekomma.

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs på en eftergymnasial nivå och förbereder dig som studerar på att kunna verka yrkesmässigt som författare. Under utbildningen arbetar vi med att skapa en förståelse för litteraturens olika uttryck, för förhållandet mellan litteraturen och det samhälle den existerar i, samt för relevanta grenar inom litteraturbranschen. Utbildningens främsta syfte är att du som studerande ska få vägledning och stöd i att utveckla ditt skrivande avseende språk, stil, form, genre och tematik. 

Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:

  • Längre och kortare skrivuppgifter
  • Föreläsningar och seminarier
  • Textsamtal
  • Eget projekt
  • Läsning av befintliga litterära verk

Skrivuppgifterna syftar till att ge dig som studerar förutsättningar att befästa kunskaper, utvecklas inom olika typer av text, samt stärka din identitet som författare. Genom skrivuppgifternas variation får du goda möjligheter att utforska olika skrivsätt och texttyper. Stor vikt läggs vid textrespons i grupp, där du också utvecklar din läsning och analysförmåga rörande olika sorters texter.

Föreläsningar och seminarier syftar till att ge fördjupad kunskap om litteraturens olika uttrycksätt, och en förståelse för den stora variationsrikedom som representeras av olika slag av författarskap. Projektarbeten – enskilt och i grupp kan förekomma. Här arbetar vi ofta tillsammans, i gemensamma diskussioner, eller i mindre grupper.

Inom ramen för kursen Eget projekt påbörjar och utvecklar du som studerar ett eller flera skrivprojekt utifrån dina personliga konstnärliga drivkrafter och intentioner. Du får kontinuerlig återkoppling på ditt, eller dina, projekt inom ramen för textsamtalen. Eget projekt kan till exempel vara en påbörjad roman, en novellsamling eller en diktsamling. Eller utforskande av flera olika texttyper. Du förväntas också ge kontinuerlig och genomarbetad respons på dina klasskamraters skrivprojekt och utvecklar genom textsamtalen förmågan att läsa och analysera olika former av litterär text.

Läsning av verk inom olika områden och genrer förekommer på många av våra delkurser, som ett sätt att öka den litterära medvetenheten, få syn på sitt eget skrivande genom vad författare har skrivit. Läsningen diskuteras i seminarieform och genom enskilda redovisningar.

Skrivarlinjen är en Konst- och kulturutbildning. Det innebär att den har statligt stöd och står under Yrkeshögskolemyndighetens tillsyn.

Skrivarlinjen är en Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet.