Skrivarlinjen projekt, ettårig utbildning

Konst- och kulturutbildning i litterär gestaltning – avancerad nivå – heltid

Ett manus med noteringar.

Till ansökan

Om Skrivarlinjen projekt

Sitter du med ett skrivprojekt som du har kommit en bit med, eller som kanske rent utav börjar bli färdigt? Det kan till exempel vara ett manus till en roman, eller en novell- eller diktsamling. Du har redan gått en grundläggande skrivarutbildning – antingen hos oss på Skrivarakademin eller på en annan skrivarskola – eller så har du gått flera fristående kurser och på så sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Skrivarlinjen projekt arbetar med texter i olika utvecklingsstadier. Ett flertal yrkesverksamma författare, aktiva inom en rad olika genrer, undervisar hos oss vilket gör att vi kan hjälpa våra studerande med alla typer av text inom det skönlitterära fältet. Vi lär ut de hantverksmässiga grunderna i traditionellt berättande likaväl som mer experimentell och gränsöverskridande prosa. Vi har också en stor sakkunskap inom genrelitteratur så som spänningsroman, kriminalroman och skräck.

Skrivarlinjen projekt är en studiemedelsberättigande och författarledd utbildning som vänder sig till dig som vill vidareutveckla ditt skrivande på heltid. Under två terminer får du en unik förutsättning att utveckla ditt skrivprojekt – att på djupet lära känna textens drivkrafter och motiv och att utveckla din berättelses tematik, samt att finslipa ditt skrivsätt stilistiskt och språkligt.

Utbildningen är på svenska, såväl i undervisningen som i deltagarnas texter. Enstaka textexempel på engelska kan förekomma. Lärarledda lektioner hålls torsdagar och fredagar under höstterminen. Under de tolv första veckorna av vårterminen sker klassrumsundervisning torsdag eller fredag för att sedan återgå till både torsdagar och fredagar.

Utbildningens syfte

Skrivarlinjen projekt är en utbildning i litterär gestaltning. Utbildningen bedrivs på en eftergymnasial nivå och förbereder dig som studerar för att kunna verka yrkesmässigt som författare. Utbildningen bygger på att du har påbörjat och önskar arbeta vidare med ett längre skivprojekt. Genom utbildningens olika kurser och kursmoment får du verktyg att sätta in ditt eget författarskap i en större litterär kontext. Därmed får du redskap att utveckla din text och din identitet som författare, avseende poetik, språk, stil, form, genre och tematik. Som studerande får du också en genomgång av litteraturbranschen och förberedelse för att kunna knyta kontakter inom densamma.

Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:

  • Eget projekt
  • Föreläsningar och seminarier
  • Textsamtal

Under utbildningen vidareutvecklar du som studerar ett eget skrivprojekt. Genom textsamtal och handledning får du respons på din text och utvecklar på så vis din förmåga att bearbeta och vidareutveckla text, samt att fatta konstnärliga beslut. Ett skrivprojekt kan till exempel bestå av en roman, en novellsamling eller en diktsamling.

Föreläsningar och seminarier syftar till att ge dig som studerar en fördjupad kunskap om litteraturens olika uttryckssätt, och en förståelse för den stora variationsrikedom som representeras av olika typer av författarskap. Föreläsningar och seminarier kopplas i hög utsträckning till ditt och dina kurskamraters unika skrivprojekt och de behov som utifrån dessa uppstår i gruppen. De kan också syfta till att öka medvetenheten om litteraturvärlden i stort.

Inom ramen för kursen branschkunskap presenteras litteraturbranschens olika delar. Under kursen stärker du din förmåga att presentera ditt eget projekt för en branschaktör.

Textsamtalen utgör en av utbildningens mest bärande delar. I textsamtalen utvecklar du som studerar din förmåga att läsa och ge konstruktiv respons på andras texter genom att aktivt delta i samtalen. Genom att du själv får återkoppling på dina texter av läraren och av övriga studerande utvecklar du din förmåga att bearbeta och vidareutveckla text, samt att fatta självständiga konstnärliga beslut.

Skrivarlinjen projekt är en Konst- och kulturutbildning. Det innebär att den har statligt stöd och står under Yrkeshögskolemyndighetens tillsyn.

Skrivarlinjen projekt är en Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet.