Skrivarlinjen projekt, ettårig utbildning

Konst- och kulturutbildning Stockholm

Sitter du med ett skrivprojekt som du har kommit en bit med? Det kan till exempel vara ett manus till en roman, en novell- eller diktsamling eller en pjäs. Du har redan gått en grundläggande skrivarutbildning – antingen hos oss på Skrivarakademin eller på en annan skrivarskola – eller så har du gått flera fristående kurser och på så sätt inhämtat motsvarande kunskaper. Välkommen till Skrivarlinjen projekt!

Ansök nu Studerande på Skrivarlinjen projekt antecknar under lektion.
Sista ansökningsdatum
2024-05-30
Omfattning
Heltid. HT24/VT25, 26 augusti 2024 – 30 maj 2025
Studiemedel
Utbildningen är avgiftsbelagd, studiemedelsberättigad och merkostnadslån för avgiften kan sökas från CSN.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på skoladmin@folkuniversitetet.se.

Läs också mer om avgift och CSN här.

Om Skrivarlinjen projekt

Skrivarlinjen projekt är en studiemedelsberättigande utbildning. Under två terminer får du en unik förutsättning att utveckla ditt skrivprojekt – att på djupet lära känna textens drivkrafter och motiv och att utveckla tematik, samt att finslipa ditt skrivsätt stilistiskt och språkligt. I utbildningen ingår bland annat textsamtal, fördjupande skrivövningar, närläsning, litteraturteori, branschkunskap och sammanlagt 16 timmar individuell handledning. Se utbildningens mål och kursplaner i menyn till höger.

Skrivarlinjen projekt arbetar med texter i olika utvecklingsstadier. Ett flertal yrkesverksamma författare, aktiva inom en rad olika genrer, undervisar hos oss vilket gör att vi kan hjälpa våra studerande med alla typer av text inom det skönlitterära fältet. Skrivarlinjen projekts huvudlärare är Annica Wennström, författare inom såväl litterär prosa och feelgood som barn- och ungdomslitteratur. Bland de andra lärarna och handledarna på utbildningen finns bland andra Erik Grundström, Donia Saleh, Erik Lindman Mata och Nina Wähä. Lärare och handledare är olika för varje läsår, då undervisningen i viss mån anpassas till inriktningen på de studerandes projekt.

Utbildningen är på svenska, såväl i undervisningen som i deltagarnas texter. Enstaka textexempel på engelska kan förekomma. Lärarledda lektioner hålls torsdagar och fredagar. Undervisning på andra dagar samt kvällstid kan förekomma.

Utbildningens syfte

Skrivarlinjen projekt är en utbildning på eftergymnasial nivå. Genom utbildningens olika kurser och kursmoment får du verktyg att sätta in ditt eget författarskap i en större litterär kontext. Därmed får du redskap att utveckla din text och din identitet som författare, avseende poetik, språk, stil, form, genre och tematik. Som studerande får du också en genomgång av litteraturbranschen och förberedelse för att kunna knyta kontakter inom densamma.

Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:

  • Föreläsningar och seminarier
  • Textsamtal
  • Praktiska skrivövningar

Föreläsningar och seminarier syftar till att ge dig som studerar en fördjupad kunskap om litteraturens olika uttryckssätt, och en förståelse för den stora variationsrikedom som representeras av olika typer av författarskap. Föreläsningar och seminarier kopplas i hög utsträckning till ditt och dina kurskamraters unika skrivprojekt och de behov som utifrån dessa uppstår i gruppen. De kan också syfta till att öka medvetenheten om litteraturvärlden i stort.

Inom ramen för kursen branschkunskap presenteras litteraturbranschens olika delar. Under kursen stärker du din förmåga att presentera ditt eget projekt för en branschaktör.

Textsamtalen utgör en av utbildningens mest bärande delar. I textsamtalen utvecklar du som studerar din förmåga att läsa och ge konstruktiv respons på andras texter genom att aktivt delta i samtalen. Genom att du själv får återkoppling på dina texter av läraren och av övriga studerande utvecklar du din förmåga att bearbeta och vidareutveckla text, samt att fatta självständiga konstnärliga beslut.

Praktiska skrivövningar använder vi för att fördjupa och hitta nya infallsvinklar på projekten. Vi experimenterar, leker och utforskar olika sätt att arbeta med text som du sedan kan använda dig av när du arbetar med ditt projekt.