Avgift och CSN

Här hittar du information om Skrivarlinjen projekt distans utbildningsavgift, fakturering och finansiering genom CSN.

Avgift

Utbildningen är ettårig och har en avgift på 57 000 kr, varav 2 000 kr är en inskrivningsavgift. Utbildningsavgiften faktureras terminsvis i två delbetalningar och inskrivningsavgiften faktureras separat när du tackat ja till din plats. Läs mer under rubriken ”Fakturering”.

Du förväntas ha en egen dator.

Utbildningen är studiemedelsberättigad och merkostnadslån kan sökas från CSN. Du kan läsa mer om hur du ansöker om studiemedel längre ner under rubriken ”Studiefinansiering och CSN”.

I våra Anmälningsvillkor - Skrivarakademin i Stockholm (folkuniversitetet.se) kan du ta del av våra regler för avgifter och betalning. Vänligen läs noga igenom villkoren innan du tackar ja.

Fakturering

Fakturan för inskrivningsavgiften
skickas endast till dig som har blivit antagen och tackat ja till erbjuden utbildningsplats.
- Antagna fr.o.m. början av juli får fakturan i augusti.
- Reservplacerade får fakturan efter att de har blivit antagna och tackat ja. Detta kan ta upptill 2 veckor.

Inskrivningsavgiften återbetalas inte vid avanmälan. I våra Anmälningsvillkor - Skrivarakademin i Stockholm (folkuniversitetet.se) kan du läsa om vad som gäller vid avanmälan.

Fakturan för utbildningsavgiften
delas upp i två delbetalningar och faktureras terminsvis. Fakturan skickas ca 2 veckor in på respektive termin och ska betalas senast inom 15 dagar.

Utbildningsavgiften ska vara betald i sin helhet innan utbildningens slut. I våra Anmälningsvillkor - Skrivarakademin i Stockholm (folkuniversitetet.se) kan du läsa om betalningsvillkoren.

FAQ – Fakturor

När får jag fakturan för inskrivningsavgiften?
- Antagna i juni får fakturan i slutet av juni.
- Antagna fr.o.m. början av juli får fakturan i augusti.
- Reservplacerade får fakturan efter att de har blivit antagna och tackat ja. Detta kan ta upp till 2 veckor.

Observera att fakturan för avgiften skickas endast till dig som har blivit antagen och tackat ja till erbjuden utbildningsplats.

Inskrivningsavgiften återbetalas inte vid avanmälan. I våra Anmälningsvillkor - Skrivarakademin i Stockholm (folkuniversitetet.se) kan du läsa om vad som gäller vid avanmälan.

Hur mycket ska jag betala för utbildningsavgiften?
Avgiften hittar du längst upp på denna sida i stycket ”Avgift”. Betalningsvillkoren hittar du på sidan ”Anmälningsvillkor” i menyn ”Samlad information” till höger.  

När får jag fakturan för utbildningsavgiften?
Utbildningsavgiften delas i två och betalas terminsvis. Fakturan för respektive termin skickas cirka 2 veckor efter terminsstart, och betalningstiden är 15 dagar. Vi uppmanar er att betala i tid för att undvika inkassokrav. 

Hur skickas fakturan?
Fakturorna skickas som PDF till den e-postadress du har angett i din ansökan på yh-antagning.se.

Kan jag delbetala?
Ja. Vi delar upp fakturan i 4 delbetalningar, dvs 1 delfaktura per månad. Maila skoladmin@folkuniversitetet.se så snart som möjligt om du vill delbetala. 

Fakturan ska betalas av en annan – hur gör jag?
Om fakturan ska betalas av en annan privatperson eller företag behöver du informera följande till skoladmin@folkuniversitetet.se så snart som möjligt:

Privatperson – betalningstid 15 dagar:

 • Förnamn och efternamn på betalare
 • Postadress, e-mailadress och telefonnummer

Företag – betalningstid 30 dagar:

 • Företagsnamn och referensnamn
 • Organisationsnummer
 • Postadress, e-mailadress och telefonnummer

Studiefinansiering och CSN

Merkostnadslån
Folkuniversitetets högskoleförberedande utbildningar står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och är studiemedelsberättigande. Det betyder att du kan ansöka om extra lån till utbildningsavgiften (merkostnadslån) och för ditt uppehälle genom CSN.
Läs mer: Merkostnadslån för extra kostnader – För dig med studiemedel - CSN

Bra att veta när du ansöker om studiemedel:
Studiemedelskvoten för den här utbildningen är B1, som ger rätt till studiemedel på eftergymnasial nivå.

Mer detaljerad information om vad det innebär och vilken rätt till studiemedel du har kan du läsa om här: Konst- och kulturutbildningar - Studiemedel från CSN (konstkulturutbildning.se)

Terminstider 2024-25:
Höstterminen 2024: 2024-08-26 - 2025-01-10 (v.35-2)
Vårterminen 2025: 2025-01-13 - 2025-05-30 (v.3-22)

Så här ansöker du om studiemedel från CSN:

 1. Ansök om studiemedel och merkostnadslån via CSN: Studiemedel – Bidrag och studielån - CSN.
 2. Fyll i och lämna in studieförsäkran till skolan första dagen på terminen. Se under rubriken "I vissa fall behövs en blankett" på Studieförsäkran - CSN, särskilt för konst- och kulturutbildningar.
 3. Studiemedlet betalas endast ut efter att CSN fått signerad studieförsäkran. Se utbetalningsdatum på Utbetalningar – datum för när pengarna kommer - CSN

FAQ - CSN, ansökan om studiemedel och studieförsäkran

Är utbildningen studiemedelsberättigad av CSN?
Ja, Folkuniversitetets högskoleförberedande utbildningar står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och är studiemedelsberättigande. Längre ner finns instruktioner för hur du ansöker om studiemedel.

Kan jag ansöka om merkostnadslån för utbildningsavgiften?
Ja. Utöver studiemedel kan du ansöka om extra lån till utbildningsavgiften (merkostnadslån) genom CSN

Läs mer: Merkostnadslån för extra kostnader – För dig med studiemedel - CSN

Hur ansöker jag om studiemedel från CSN?

Steg 1: Ansök via CSN
Gå till: Mina sidor - CSN.
Mer information om hur du ansöker om studiemedel finns här: Studiemedel – Bidrag och studielån - CSN

Steg 2: Hitta din utbildning
Du behöver gå vidare till sidan där du själv lägger till utbildningen och terminstiderna. Så här hittar du din utbildning:

 1. Välj "Skolform": Konst och kulturutbildning/kompletterande utbildning.
 2. Välj "Ort": Stockholm.
 3. Klicka på ”Hämta skolor för vald ort”.
 4. Välj "Skola": Folkuniversitetet i Stockholm.
 5. Välj din utbildning eller kurs i rullistan.

Steg 3: Fyll i terminstider (studietid)
Höstterminen 2024: se bilaga
Vårterminen 2025: se bilaga.

Ansök för hela studieperioden.

Steg 4: Merkostnadslån.
Här kryssar du i om du vill ansöka om merkostnadslån för utbildningsavgiften.

Steg 5: Fyll i och lämna in studieförsäkran
Läs mer om studieförsäkran längre ner.

Övrig information som CSN kan begära: Omfattningen är på 100% och studiemedelskvoten är se bilaga. Detta ger rätt till studiemedel på eftergymnasial nivå. Mer detaljerad information om vad det innebär och vilken rätt till studiemedel du har kan du läsa om här: Konst- och kulturutbildningar - Studiemedel från CSN (konstkulturutbildning.se)

Vad är en studieförsäkran?
Innan du kan få din första utbetalning för perioden måste du intyga att du ska studera enligt de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran.

Längre ner finns instruktioner för hur du lämnar in din studieförsäkran till skolan och till CSN.

Läs mer här: Studieförsäkran - CSN, särskilt för konst- och kulturutbildningar.

Var hittar jag min studieförsäkransblankett?
Om du har valt att få dina utskick elektroniskt av CSN kommer du att få ett meddelande om att blanketten finns i Mina sidor ungefär en vecka innan studieperioden börjar. I annat fall följer blanketten med i beslutet via fysisk post. 

Hur lämnar jag in min studieförsäkran?

 1. Skriv ut blanketten och lämna in den till skoladministratören på första dagen av terminen. Vi kommer att skriva under den, och därefter skickar du den vidare till CSN. Om du går en av våra distansutbildningar kan du istället skicka blanketten via e-post till skoladmin@folkuniversitetet.se. Kom ihåg att du också måste skriva under blanketten.
 2. Posta den sedan till CSN Postservice 75176 UPPSALA.

När får jag mina pengar?  
Det är inte förrän du har skickat in din ifyllda och signerade studieförsäkran som du kommer att få din utbetalning. Här kan du läsa mer om Utbetalningar – datum för när pengarna kommer - CSN

Har du inte fått beslut från CSN?
Kontakta CSN direkt: Kontakta oss – om studier på högskola, universitet och yrkeshögskola - CSN

Här hittar du mer information om studieförsäkran: Studieförsäkran - CSN

Med reservation för ändringar.

Har du möjlighet att söka omställningsstudiestöd?
När du ansöker till våra utbildningar är du eventuellt berättigad att ansöka om omställningsstudiestöd som kan ge dig ekonomiskt stöd för att finansiera din utbildning. Stödet kan hjälpa dig att bredda din kompetens genom utbildning så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Stödet hanteras av CSN, Centrala studiestödsnämnden, och riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid.

Här kan du läsa mer om villkoren för omställningsstudiestöd, hur du ansöker och vem som kan få det.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via skoladmin@folkuniversitetet.se eller 08-789 42 00.