Skrivarlinjen projekt distans, ettårig utbildning

Konst- och kulturutbildning Distans

Sitter du med ett litterärt projekt som du kommit en bit på? Det kan exempelvis vara en roman, diktsamling eller pjäs. Har du redan gått en grundläggande utbildning i litterär gestaltning, eller har liknande erfarenheter av att arbeta med, och samtala om, skönlitterär text i grupp? Har du behov av att studera från annan plats än Stockholm? Välkommen till Skrivarlinjen projekt distans!

Lämna sen ansökan Öppnas i ett nytt fönster
Omfattning
1 år
Studietakt
Heltid. Schemalagd undervisning 6-7 timmar i veckan, måndag samt onsdag/torsdag. Två fysiska träffar i Stockholm på två dagar vardera under v 34 2023 och v 21 2024.
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Utbildningens syfte

Skrivarlinjen projekt distans är en utbildning på eftergymnasial nivå. Genom utbildningens olika kurser och kursmoment får du verktyg att sätta in ditt eget författarskap i en större litterär kontext. Därmed får du redskap att utveckla din text och din identitet som författare, avseende poetik, språk, stil, form, genre och tematik. Som studerande får du också en genomgång av det litterära fältet och förberedelse för att kunna knyta kontakter inom densamma.

Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:

  • Föreläsningar och seminarier
  • Textsamtal
  • Individuell handledning
  • Gästföreläsningar och branschbesök

Undervisningen sker via Google Classroom och videosamtalsverktyg. Schemalagd undervisning i helgrupp eller mindre grupper förekommer ca 6 timmar i veckan under måndagar samt onsdagar eller torsdagar. Utöver detta tillkommer individuell handledning på 8 timmar per termin.

Utbildningen har också två fysiska träffar på plats i våra lokaler på Kungstensgatan 45 i Stockholm. Dessa sker i samband med utbildningsstart vecka 34 2023 och i slutet av utbildningen under vecka 21 2024. Varje träff är två heldagar och syftar till att lära känna varandra och varandras litterära projekt, möta branschrepresentanter och presentera sitt arbete.

Skrivarlinjen distans är en Konst- och kulturutbildning.

Det innebär att den står under Yrkeshögskolemyndighetens tillsyn. Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet