Ansökan

Nu behandlar vi de ansökningar som kommit in. Är du intresserad av att lämna in en sen ansökan till eventuella restplatser så är du varmt välkommen!


Så här söker du till Skrivarlinjen distans

Urval och arbetsprover

Utbildningen vänder sig till dig som har ett fördjupat intresse för att utveckla ditt skönlitterära skrivande, därför ber vi dig att skicka in ett arbetsprov samt ett personligt brev. Vi tar endast emot handlingar på svenska.

Du ansöker med

1. Gymnasiebetyg
Kopia av betygsdokument. Betyg från utlandet ska valideras hos UHR före ansökan.

Behörighet utan betygsdokument
Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart praktiskt arbetsprov och personligt brev.

2. Personligt brev
Skriv högst en till två A4-sidor. Det personliga brevet ska innehålla:

  1. Varför du skriver skönlitterärt.
  2. Om en stor läsupplevelse som du haft.
  3. Dina förväntningar på utbildningen.

3. Praktiskt arbetsprov
Textprovet kan bestå av en eller flera skönlitterära texter, sammanlagt mellan två och fem A4-sidor. prosa, lyrik eller dramatik. Texten eller texterna behöver inte vara färdiga, utan är till för att vi ska kunna bedöma din språkbehandling, gestaltning och stil.

Samtliga ansökningshandlingar bifogas i ansökan som PDF.

Läs mer

Om du söker flera utbildningar

Om du söker till två eller flera av Skrivarakademins heltidsutbildningar behöver du ange hur du prioriterar de olika utbildningarna. Detta skriver du i kommentarsfältet när du gör din ansökan. Observera att du behöver skicka in en separat ansökan till varje utbildning du söker. Du kan använda samma underlag i de olika ansökningarna.

Avgift och finansiering

Avgiften är 48.600 kr var av 2.000 kr är en administrationsavgift. Merkostnadslån kan sökas från CSN.

Observera att vi skickar faktura på administrationsavgiften endast till de elever som blivit antagna till utbildningen (de som har reservplatser får ingen faktura förrän de blivit antagna).

Information om CSN

Kvoten hos CSN för denna utbildning är B1, det är samma kvot som för högskola eller universitet. Utbildningen ger dock inga högskolepoäng eftersom det inte är en akademisk utbildning.

1. När du blivit antagen till utbildningen använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning för att söka studiemedel från CSN. Det behövs inget personligt intyg utan det går bra att använda antagningsbeskedet från Yh-antagning i ansökan om studiemedel och merkostnadslån hos CSN.
På CSNs hemsida står det att det krävs ett personligt intyg på kostnaden för undervisningsavgiften men det gäller ej för våra Konst- och kulturutbildningar.

Utbildningsavgiften om 48 600 kr per läsår delas upp och debiteras terminsvis. Fakturan skickas ut två veckor efter terminsstart på respektive termin.

Läsåret 2021-2022 pågår mellan 2021-08-23 - 2022-05-27

2. Beviljas du studiemedel finns det i denna pdf en studieförsäkran som du behöver skriva ut. Denna ska du sedan underteckna med ditt namn och posta till oss, alternativt skanna in och maila skoladmin@folkuniversitetet.se, så signerar vi den och skickar den till CSN. Först när CSN får denna signerade blankett betalas ditt beviljade studiemedel ut.

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via e-post: skoladmin@folkuniversitetet.se eller telefon: 08-789 42 00.