Skrivarlinjen distans, ettårig utbildning

Konst- och kulturutbildning Distans

Skrivarlinjen distans ger dig en unik bredd av skrivande inom olika litterära områden. I en kreativ miljö får du under ett år öka din litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet i gemenskap med andra och lära dig analysera både dina egna och andras texter.

Ansök nu Öppnas i ett nytt fönster Korrlästa sidor från studerande på Skrivarlinjen distans.
Omfattning
1 år
Studietakt
Heltid. Schemalagd tid är 3-6 timmar i veckan, onsdagar och torsdagar. Viss undervisning, exempelvis gästföreläsningar, kan förekomma på andra veckodagar.
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Om Skrivarlinjen distans

Skrivarlinjen distans är en studiemedelsberättigande utbildning som vänder sig till dig som under ett år vill ägna dig åt skrivande på heltid, men som har behov av att studera på distans. Skrivarakademin har under sina trettio år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier.

Skrivarlinjen distans är unik genom sin bredd. Hos oss undervisar yrkesverksamma författare inom en mängd olika litterära områden; allt från prosa och poesi till dramatik och bilderbok. Under ditt läsår kommer du att få möta en rad olika lärare och prova på att skriva och läsa inom mängder av litterära fält. Alla kurser ger dig som studerande både teoretiska och hantverksmässiga kunskaper för att du ska kunna hitta just din litterära nisch. Se utbildningens mål och kursplaner i menyn till höger.

Inlämningar av skrivövningar som diskuteras i mindre grupper över Zoom är grunden i utbildningen. Genom att läsa din klasskamraters texter kommer du att själv öva upp din litterära medvetenhet och via responsen från klasskamrater och lärare på dina texter utvecklas ditt skrivande och din förmåga att fatta självständiga, konstnärliga beslut baserad på responsen. Under våren sker också en längre period med kursen Eget projekt där du som studerande påbörjar ett självständigt litterärt projekt med stöd av lärare och klasskamrater.

Utöver detta förekommer skriftliga föreläsningar, inläsningsmaterial, läsuppgifter samt streamade författarbesök och gästföreläsningar. Du har realtidsundervisning med en lärare 3-6 timmar i veckan. Utöver den tiden finns en undervisande lärare tillgänglig i vår plattform Google Classroom måndag-torsdag för att besvara frågor kring veckans föreläsningsmaterial, diskutera, tipsa om vidare läsning med mera.

Utbildningens syfte

Utbildningen bedrivs på en eftergymnasial nivå och förbereder dig som studerar för att kunna verka yrkesmässigt som författare. Under utbildningen arbetar vi med att skapa en förståelse för litteraturens olika uttryck, för förhållandet mellan litteraturen och det samhälle den existerar i, samt för relevanta grenar inom litteraturbranschen. Utbildningens främsta syfte är att du som studerande ska få vägledning och stöd i att utveckla ditt skrivande avseende språk, stil, form, genre och tematik.

Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:

  • Föreläsningar
  • Skrivövningar
  • Textsamtal
  • Eget projekt
  • Läsning av befintliga litterära verk

All undervisning på Skrivarlinjen distans bedrivs via digitala undervisningsplattformar. Inga fysiska träffar förekommer. Utbildningen är på så vis tillgänglig oavsett var du bor eller dina övriga livsomständigheter.

Skrivarlinjen distans är en Konst- och kulturutbildning.

Det innebär att den står under Yrkeshögskolemyndighetens tillsyn. Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet.