Skrivarlinjen distans, ettårig utbildning

Konst- och kulturutbildning i litterär gestaltning – heltid

Utskriven text med kommentarer.

Skrivarlinjen distans är en Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet.

Om Skrivarlinjen distans

Skrivarlinjen distans är en studiemedelsberättigande utbildning. Den vänder sig till dig som vill satsa på ditt skrivande på heltid, men som har behov av att studera på distans. I ett kreativt sammanhang får du öka din litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet och lära dig analysera både dina egna och andras texter inom en rad olika genrer och områden. Utbildningen baseras på skriftliga föreläsningar och skrivövningar samt digitala textsamtal i mindre grupper.

Skrivarlinjen distans är unik genom sin bredd. Skrivarakademin har under sina drygt tjugo år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier. Ett flertal yrkesverksamma författare, aktiva inom en rad olika genrer, undervisar hos oss vilket gör att vi kan hjälpa våra studerande med alla typer av text inom det skönlitterära fältet. Hos oss arbetar lärare specialiserade på bland annat barn- och ungdomslitteratur, poesi, dramatik och filmmanus. Inom vuxenprosan är vi duktiga på att lära ut de hantverksmässiga grunderna i traditionellt berättande likaväl som mer experimentell och gränsöverskridande prosa. Vi har också en stor sakkunskap inom genrelitteratur så som spänningsroman, kriminalroman och skräck.

Under två terminer får du lära dig behärska skrivandets hantverk inom olika områden, bland annat roman, poesi, dramatik, film och autofiktion. Du får göra skrivövningar, prova dig fram och experimentera och läsa och analysera såväl dina klasskamraters texter som texter av etablerade författare  – allt för att du ska utveckla ditt skrivande.

Se målbeskrivning och kursplaner i menyn till höger.
Utbildningen är på svenska, såväl i undervisningen som i deltagarnas texter. Enstaka textexempel på engelska kan förekomma.

Utbildningens syfte

Utbildningen bedrivs på en eftergymnasial nivå och förbereder dig som studerar för att kunna verka yrkesmässigt som författare. Under utbildningen arbetar vi med att skapa en förståelse för litteraturens olika uttryck, för förhållandet mellan litteraturen och det samhälle den existerar i, samt för relevanta grenar inom litteraturbranschen. Utbildningens främsta syfte är att du som studerande ska få vägledning och stöd i att utveckla ditt skrivande avseende språk, stil, form, genre och tematik.

Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:

  • Föreläsningar
  • Skrivövningar
  • Textsamtal
  • Eget projekt
  • Läsning av befintliga litterära verk

All undervisning på Skrivarlinjen distans bedrivs på vår digitala undervisningsplattform. Inga fysiska träffar förekommer. Utbildningen är på så vis tillgänglig oavsett var du bor eller dina övriga livsomständigheter.

Föreläsningarna presenteras i skrift på undervisningsplattformen och syftar till att ge fördjupad kunskap om litteraturens olika uttryckssätt, och en förståelse för den stora variationsrikedom som representeras av olika typer av författarskap.
Föreläsningarna kopplas ofta till längre och kortare skrivuppgifter.

Skrivövningarna syftar till att ge dig som studerande möjlighet att utvecklas inom olika typer av text, befästa kunskaper, samt att stärka din identitet som författare. Genom att variera skrivuppgifterna får du möjlighet att utforska olika skrivsätt och texttyper. Du får återkoppling på skrivuppgifterna av läraren och gruppen på undervisningsplattformen.

Textsamtalen äger rum via videosamtal i mindre grupper och utgör utbildningens mest bärande del. I textsamtalen utvecklar du som studerande din förmåga att läsa och ge konstruktiv respons på andras texter genom att aktivt delta i samtalen varje vecka. Du lär dig också ta emot respons och att göra egna konstnärliga val utifrån andras läsningar. 

Läsning av verk inom olika områden och genrer förekommer på många av våra delkurser, som ett sätt att öka den litterära medvetenheten och få syn på sitt eget skrivande genom vad författare har skrivit. Läsningen diskuteras i lärandeplattformens gemensamma forum.

Inom ramen för kursen Eget projekt påbörjar och utvecklar du som studerar ett skrivprojekt utifrån dina personliga konstnärliga drivkrafter och intentioner, tillsammans med en handledare. Eget projekt kan till exempel vara en påbörjad roman, en novellsamling eller en diktsamling. Läsåret avslutas också med en gemensam antologi, med ett urval av texter under året, som ges ut som en e-publikation. Läs senaste läsårets antologi här.

Skrivarlinjen distans är en Konst- och kulturutbildning. Det innebär att den har statligt stöd och står under Yrkeshögskolemyndighetens tillsyn.