Ledningsgrupp för Skrivarakademins heltidsutbildningar

Här kan du läsa om vilka som sitter i ledningsgruppen för Skrivarakademins heltidsutbildningar.

Ledningsgruppen ansvarar för utveckling och kvalitetsarbete av heltidsutbildningarna. Gemensamt säkerställer ledningsgruppen att utbildningarna håller hög kvalitet och är uppdaterade om vad som sker inom det litterära fältet på både kort och längre sikt. Ledningsgruppen ansvarar också för antagning av studerande och utfärdande av utbildningsbevis. Förlagsrepresentanterna väljs på ett läsår vardera och byts sedan ut för att olika förlag ska vara representerade.

Tove Marklund, Verksamhetsledare, Folkuniversitetet
Elin Grelsson, Utbildningsledare, Folkuniversitetet
Annica Wennström, Huvudlärare, Folkuniversitetet
Zara Kjellner, Huvudlärare, Folkuniversitetet
Yrsa Keysendal, Huvudlärare, Folkuniversitetet
Fredrik Lind, Kulturhuset Stadsteatern
Nioosha Shams, Läsambassadör Kulturrådet
Åsa Nordlinder, Sveriges Författarförbund
Kholod Saghir, Uppsala Internationella Litteraturfestival
Elise Karlsson, Norstedts förlag (förlagsmandat på två läsår)
John Häggblom, Forum förlag (förlagsmandat på två läsår)
Signe Svensson, alumn
Johanna Hellner, alumn