Ledningsgrupp för Skrivarakademins heltidsutbildningar

Här kan du läsa om vilka som sitter i ledningsgruppen för Skrivarakademins heltidsutbildningar.

Ledningsgruppen ansvarar för utveckling och kvalitetsarbete av heltidsutbildningarna. Gemensamt säkerställer ledningsgruppen att utbildningarna håller hög kvalitet och är uppdaterade om vad som sker inom det litterära fältet på både kort och längre sikt. Ledningsgruppen ansvarar också för antagning av studerande och utfärdande av utbildningsbevis. Förlagsrepresentanterna väljs på ett läsår vardera och byts sedan ut för att olika förlag ska vara representerade.

Tove Marklund, Verksamhetsledare, Folkuniversitetet
Elin Grelsson, Utbildningsledare, Folkuniversitetet
Annica Wennström, Huvudlärare, Folkuniversitetet
Elnaz Baghlanian, Författarcentrum Öst
Fredrik Lind, Kulturhuset Stadsteatern
Nioosha Shams, Läsambassadör Kulturrådet
Signe Svensson, tidigare studerande
Elise Karlsson, Norstedts förlag (förlagsmandat på ett läsår)
John Häggblom, Forum förlag (förlagsmandat på ett läsår)