Anmälan / Application

Anmälan till SFI

Anmälan till SFI görs via Uppsala kommun, Utbildnings- och jobbcenter (UJC), Sfi-mottagningen.

E-post: sfi@uppsala.se

Telefon: 018-727 22 10, måndag och onsdag 9.00 - 13.00, torsdag 13.00-14-00

Besök drop-in: Bolandsgatan 4, tisdagar och torsdagar 10.00–12.00. Anmäl ditt besök i receptionen.

För mer information se Utbildnings- och jobbcenter - Sfi-mottagning


Application

Contact Uppsala kommun, Utbildnings- och jobbcenter (UJC), Sfi-mottagningen.

E-mail: sfi@uppsala.se

Phone: 018-727 22 10, monday and wednesday 9.00 - 13.00, thursday 13.00-14-00

Visit, drop-in: Bolandsgatan 4, tuesday and thursday 10.00–12.00. Register your visit at the reception.

More information: Utbildnings- och jobbcenter - Sfi-mottagning