Anmälan / Application

Anmälan till SFI

Anmälan till SFI görs genom att kontakta Utbildnings- och jobbcenter, Sfi-mottagningen.

Telefon: 018-727 22 10
E-post: sfi@uppsala.se

För mer information se Uppsala kommun - Sfi-mottagning


Application

You apply to SFI by contact Utbildnings- och jobbcenter, SFI-mottagningen

Phone: 018-727 22 10
E-mail: sfi@uppsala.se

More information: Utbildnings- och jobbcenter - Sfi-mottagning