Utbildningen

På Folkuniversitetets sfi-skola kan du läsa alla studievägar och kurser inom sfi. Du kan gå Jobbspåret eller Akademikerspåret beroende på din utbildningsbakgrund och dina mål med studierna.

Intresseanmälan

Din sfi-utbildning på Folkuniversitetets sfi-skola utgår från din utbildningsbakgrund och dina mål. För att korta din väg in i samhället och arbetslivet erbjuder vi Jobbspåret och Akademikerspåret.

Jobbspåret

Jobbspåret förbereder dig för ett jobb eller en yrkesutbildning. Du får en sfi-utbildning som utgår från olika yrken och lär dig till exempel yrkessvenska och besöker arbetsplatser. Du får stöd från en jobbcoach som hjälper dig att hitta ditt framtida arbete – direkt eller via fortsatta studier.

Akademikerspåret

Akademikerspåret vänder sig till dig som är van att studera på eftergymnasial nivå i ditt hemland. På Akademikerspåret får du en sfi-utbildning som gör att du snabbt kan gå vidare till studier på universitet och högskola. Studierna utgår från universitets- och forskarvärlden och du får stöd från jobbcoach och studievägledare som förbereder dig inför dina framtida studier.

Lärare

Du möter legitimerade och språkkunniga lärare med lång erfarenhet av utbildning för elever med olika utbildningsbakgrund.

Jobbcoach och studievägledare

Du får stöd av Folkuniversitetets erfarna jobbcoacher och studievägledare.

Undervisning på både dagtid och kvällstid

På Folkuniversitetets sfi-skola kan du läsa sfi på både dagtid och kvällstid.

Studera mitt i stan

Folkuniversitetets sfi-skola ligger i Folkuniversitetets lokaler på Norra Allégatan 6, nära Järntorget. Ta chansen att läsa sfi mitt i stan!

Besök oss gärna

Vill du ha mer information? Kom och besök oss innan du gör ditt val av skola! Du är välkommen att kontakta vår utbildningsledare Katarina Einald på telefon 031-352 66 23 eller e-post katarina.einald@folkuniversitetet.se.

Intresseanmälan