Ansök nu

Du ansöker till Folkuniversitetets sfi-skola hos Göteborgs Stad. Du gör på olika sätt beroende på om du ansöker för första gången, om du har studerat sfi tidigare eller om du bor i en annan kommun.

Ansök till sfi – första gången

Du som inte har studerat sfi i Göteborg tidigare måste delta i ett informationsmöte innan du ansöker. På den här sidan bokar du tid till mötet på en tid som passar dig.

Ansök här

Ansök till sfi – för dig som har studerat tidigare

Du som har studerat sfi i Göteborg tidigare ansöker på den här sidan.

Ansök här

Ansök till sfi – sökande från annan kommun

Du som är folkbokförd i en annan kommun än Göteborg ska du fylla i en blankett och lämna den till din hemkommun. Det är din hemkommun som avgör om du kan läsa sfi i Göteborg.

Ansök här