Mattias Norberg

Ansvarig teknik och Moodle

Vad är det bästa med med ditt yrke?

"Människor och teknik i samverkan. Tekniken ska öppna möjligheter och hjälpa människor att bli mer fria. Det är intressant att få vara med och påverka."

Mattias Norberg

Mattias Norberg