Tre snabba frågor

Senast ändrad

…till Tamara Eskandar som läst SVA – Svenska som andraspråk – på Komvux Folkuniversitetet i Södertälje. Nu är hon klar med sina Komvuxstudier, och till hösten börjar hon en yrkeshögskoleutbildning till E-handelsmanager. – Det bästa med Komvux var lärarna, säger Tamara.

Tamara Eskander

Tamara Eskandar kom till Sverige från Syrien för två och ett halvt år sedan. Från sitt hemland har hon en utbildning i turismvetenskap och hon har också jobbat som administratör i ett projekt för FN.

Vad var det bästa med utbildningen på Komvux på Folkuniversitetet i Södertälje?
 – Det bästa med utbildningen var lärarna och all annan personal på skolan! Mina kunskaper i svenska språket utvecklades mycket tack vare lärarna och en bra kontakt med de andra eleverna. Lärarna och övrig personal på Folkuniversitetet var alltid uppmärksamma på oss elever och bra på att kommunicera information.

På vilket sätt har utbildningen på Komvux bidragit till att nå dina mål?
– Jag läste svenska som andra språk (SVA 1-2-3), och har nu blivit så pass bra på svenska att jag kan söka till en yrkeshögskoleutbildning. Nu vill jag använda mina erfarenheter och fortsätta att utvecklas!

Hur ser din framtid ut?
– Jag har anmält mig till en yrkeshögskoleutbildning till E-handelsmanager som startar i höst. Jag tänker att Sverige utvecklas hela tiden och vi har allt tillgängligt på internet, inklusive handel och marknadsföring. Så jag valde den här utbildningen inom e-handel eftersom jag tror att det kommer finnas ett stort behov av det yrket under de kommande åren. Dessutom tror jag att jag kommer tycka om att jobba med detta!