Förbered dig rätt och lyckas med din prövning

Senast ändrad

Vad är det som ligger bakom lyckade prövningar? Varför är det många som misslyckas? Vad ska du göra för att nå dina mål? För att få veta mer har vi intervjuat Michaela Zankl, tidigare skolledare för Komvux, som har mött många elever som gjort prövningar för att komplettera eller höja sina betyg.

 Michaela Zankl

Hur mycket tid tar det att lyckas med en prövning?
–  En kurs på 100 poäng motsvarar uppemot 200 timmars studier. Om det var ett tag sedan du läste kursen, att du tidigare har fått betyget F eller vill höja dig flera betygssteg kan du behöva lägga lika många timmar. Du behöver repetera det du läst in tidigare och öva på sådant du inte tidigare har lärt dig.

– En del elever lägger bara ett fåtal timmar på att titta igenom kursmålen och att göra inlämningsuppgifter och skriva prov utifrån allmänna kunskaper de har. De eleverna brukar misslyckas. Det är ju faktiskt hela kursens innehåll man ska kunna redovisa för prövningsläraren.

– Om du inte klarade att bli godkänd eller få ett högt betyg när du läste kursen i en klass, fick hjälp av lärare och kanske pluggade tillsammans med klasskompisar så behöver du antagligen lägga väldigt mycket tid när du ska göra en prövning.

Hur kan man lägga upp sina studier inför prövningen?
– Först vill jag påminna om att du kan ju påbörja studierna redan när du har bestämt sig för att göra en prövning – och inte först när du fått tid för prövning!
Om man räknar med att lägga 100 timmar kan det vara bra att fördela kursinnehållet och timmarna över 5-6 veckor och lägga till 1-2 veckor till repetition på slutet. När elever arbetar på det sättet, har jag märkt att de brukar nästan alltid klara prövningarna på ett bra sätt. Det är också viktigt att köpa eller låna läroböcker för att få ett bra underlag att arbeta med.

Stämmer det att man inte får någon hjälp av läraren utan kan behöva skaffa annan hjälp?
– Både ja och nej. Du får information och hjälp med vad du ska kunna, vilket material som kan användas och information om examinationen. Däremot får du inte hjälp med studierna som när du läser en kurs på egen hand.

– En del elever går på olika former av läxhjälp för gymnasieelever som finns på bibliotek och liknande. Det är ett bra sätt att få extra hjälp. Kanske har du en vän eller släktning som kan hjälpa till? Då är det bra om du pratar med dem i god tid för att planera in tider när ni kan träffas och att du vet vad du behöver hjälp med. Kom ihåg att spara det som känns klurigt till stunder när du har stöd.

– Kom ihåg att Youtube är en bra kunskapskälla och det finns många lärare som förklara olika kursmoment bra. En ledtråd är att söka på både kursens namn och momentet. T ex ”Naturkunskap 1b ekologi”. Då får man oftast rätt nivå och innehåll.

Något annat du vill skicka med till eleverna?
Om du satsar tid och pluggar smart kan prövningen hjälpa dig att komma vidare till nästa mål!