Nationell yrkesutbildning

Nationell yrkesutbildning (NY) är en helt ny utbildningsform för vuxna. Syftet med NY-utbildningarna är att hitta nya vägar att kompetensförsörja Sverige.

Nationella yrkesutbildningar tas fram utifrån behoven i arbetslivet och kompletterar den kommunala yrkesutbildningen på gymnasial nivå. Utbildningsformen bygger på yrkeshögskolans framgångsrika modell. Tibro Hantverksakademi erbjuder utbildningen Maskinsnickare.