Poppius diplom

Bli diplomerad Poppius-journalist!

Poppius diplom i praktisk journalistik kan du få utfärdat om du har gått Poppiusutbildningar som omfattar minst 200 studietimmar undervisning och där grunden utgörs av antingen Grundkurs i praktisk journalistik eller Lilla grundkursen praktisk journalistik.

Du bygger sedan på med utbildningar som omfattar 50 studietimmar undervisning eller 7 studietimmar undervisning, tills du har nått minst 200 undervisningstimmar totalt. En förutsättning för Poppius diplom är genomförd och godkänd Grundkurs i praktisk journalistik (105 timmar) eller Lilla Grundkursen i praktisk journalistik (50 timmar).